Eesti looduskaitse sümbol on tammeleht koos tähepaariga LK. Tammelehe sümboli kasutamist reguleerib Tammelehe stiiliraamat. Seda kasutatakse kaitstavate loodusobjektide tähistuseks ja nendega seotud infokandjatel. Sümboli kasutamiseks teistel looduskaitsega seotud infokandjatel võta ühendust Keskkonnaametiga.

Tammelehe stiiliraamat (944 kB, PDF)