Looduskaitse arvudes – 2019

Looduskaitseobjektide analüüsid ja koondtabelid on koostanud Keskkonnaagentuuri eluslooduseosakond (kaitsealad, hoiualad, kohaliku omavalitsuse objektid – Kaire Sirel; kaitstavad looduse üksikobjektid – Kristin Pille; liigid ja püsielupaigad – Marika Arro; kaardiloo koostaja – Kaire Sirel)

Eesti looduse kaitse aastal 2015

Toimetajad: Madli Linder ja Karmen Kaukver. Väljaandja: Keskkonnaagentuur, 2017. Kogumik annab ülevaate Eesti looduskaitse seisundist 2015. aasta seisuga ja looduskaitse valdkonnas toimunud muutustest.

Õpimapp "Eesti looduskaitse"

Koostajad: Arne Ader ja Urmas Tartes. Väljaandja: Keskkonnaamet, 2010. Üldhariduskoolidele suunatud õpimapp Eesti looduskaitse tutvustamiseks. Kogumik ilmus Eesti looduskaitse 100. sünnipäevaks.