Eesti looduse kaitse aastal 2020

Kogumik annab ülevaate Eesti looduskaitse seisust 2020. aastal ja viimasel viiel aastal toimunud muutustest. Toimetajad: Reigo Roasto, Uku Tampere. Väljaandja: Keskkonnaagentuur

Kaardilugu "Eesti looduse kaitse aastal 2020"

Kaardilugu käsitleb olulisemaid ja kaartidel paremini väljendatavaid aspekte väljaandest "Eesti looduse kaitse aastal 2020", sisaldades vahepealsetel aastatel 2007, 2011 ja 2015 toimunud muutusi ja trende. Looduskaitseobjektide analüüsid on koostanud Keskkonnaagentuuri eluslooduseosakond ja „Eesti looduse kaitse aastal 2020" kaasautorid. Arvulised andmed on üldjuhul esitatud 01.01.2020 seisuga. Kaardiloo koostajad: Kristin Pille, Kairi Vint, Juan Manuel Garcia Diaz ja Sander Ahi. Väljaandja: Keskkonnaagentuur

Looduskaitse arvudes – 2019

Looduskaitseobjektide analüüsid ja koondtabelid on koostanud Keskkonnaagentuuri eluslooduseosakond (kaitsealad, hoiualad, kohaliku omavalitsuse objektid – Kaire Sirel; kaitstavad looduse üksikobjektid – Kristin Pille; liigid ja püsielupaigad – Marika Arro; kaardiloo koostaja – Kaire Sirel)

Eesti looduse kaitse aastal 2015

Toimetajad: Madli Linder ja Karmen Kaukver. Väljaandja: Keskkonnaagentuur, 2017. Kogumik annab ülevaate Eesti looduskaitse seisundist 2015. aasta seisuga ja looduskaitse valdkonnas toimunud muutustest.

Õpimapp "Eesti looduskaitse"

Koostajad: Arne Ader ja Urmas Tartes. Väljaandja: Keskkonnaamet, 2010. Üldhariduskoolidele suunatud õpimapp Eesti looduskaitse tutvustamiseks. Kogumik ilmus Eesti looduskaitse 100. sünnipäevaks.