Looduskaitse arvudes

Keskkonnaagentuuri statistiline ülevaade looduskaitse objektide ja nende maakondliku paiknemise kohta. LINK: Looduskaitse arvudes | Keskkonnaportaal

Eesti kaart, millel maakondade kaupa märgitud, mitu protsenti maakonnas on kaitsealadega kaetud.
Väljavõte Looduskaitse arvudes 2022 kaardiloost. Allikas: Keskkonnaportaal

Eesti looduse kaitse aastal 2020

Kogumik annab ülevaate Eesti looduskaitse seisust 2020. aastal ja viimasel viiel aastal toimunud muutustest. Toimetajad: Reigo Roasto, Uku Tampere. Väljaandja: Keskkonnaagentuur. LINK: loodusveeb.ee

Eesti looduse kaitse aastal 2015

Toimetajad: Madli Linder ja Karmen Kaukver. Väljaandja: Keskkonnaagentuur, 2017. Kogumik annab ülevaate Eesti looduskaitse seisundist 2015. aasta seisuga ja looduskaitse valdkonnas toimunud muutustest. LINK: loodusveeb.ee

Õpimapp "Eesti looduskaitse"

Koostajad: Arne Ader ja Urmas Tartes. Üldhariduskoolidele suunatud õpimapp Eesti looduskaitse tutvustamiseks. Kogumik ilmus Eesti looduskaitse 100. sünnipäevaks. Väljaandja: Keskkonnaamet, 2010. LINK: Keskkonnaamet_Eesti_looduskaitse_2010_mapp.pdf (keskkonnaharidus.ee)