Kestliku turismi sertifikaat European Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas omistatakse kaitsealale ja selle lähipiirkonnale loodust säästva kaitse korraldamise ning kvaliteetsete turismitoodete ja -teenuste eest, mis sünnivad koostöös kaitseala valitseja, turismiettevõtjate ja kohalike elanikega. Sertifikaat kehtib viis aastat ja selle väljastab Euroopa Kaitsealade Liit (EUROPARC Federation). 

Sertifikaadi kriteeriumiks on ühise turismistrateegia koostamine ja ellu viimine, milles on arvestatud:

  • looduse ja kultuurpärandi hoidmist ja säilitamist
  • huvirühmade kaasamist
  • tegevuste mõju hindamist kogukonnale. 

Sertifikaadil on kolm etappi:

  1. etapp – sertifikaat kaitseala piirkonnale, 
  2. etapp –  sertifikaat ettevõtjale, kes tegutseb I etapi sertifitseeritud kaitseala piirkonnas,
  3. etapp – sertifikaat reisikorraldajale. 

Eestis on esimese etapi rahvusvahelise tunnustuse pälvinud Matsalu, Lahemaa ja Soomaa rahvusparkide piirkonnad. 2023. aastal anti teise etapi tunnustus 10 turismiettevõtjale ja 2024. aastal üheksale turismiettevõtjale. Keskkonnaamet on sõlminud ettevõtjatega ka hea tahte lepingud.

viis inimest hoiavad käes paberit, millele on kirjutatud sertifikaat
Lahemaa piirkonnale I etapi sertifikaadi vastuvõtmine 2019. aastal. Foto: MTÜ Arenduskoda

Eesti keelse logo välja töötamisel on lähtutud ennekõike loodusväärtuste hoidmise aspektist. Ettevõtjate tegevuskavas aga käsitletakse muidki rohepöörde aspekte, seetõttu võib kasutada nii kestliku kui ka loodushoidliku turismi sertifikaadi nimetust. Sertifikaadi olemusest ja protsessidest saab lähemalt lugeda Euroopa Kaitsealade Liidu lehelt: https://www.europarc.org/sustainable-tourism/.

logo

    Euroopa Kaitsealade Liidu (loodud 1973, liikmeid üle 400) eesmärk on edendada kaitsealade planeerimist ja korraldust, tõsta teadlikkust kaitsealadest ning aidata kaasa uute kaitsealade tekkele. Eesti teeb tihedat koostööd Põhjamaade-Baltimaade sektsioonis, mille töö koordineerimine toimub rotatsiooni korras. Eesti oli sektsiooni eesistuja aastatel 2012-2014.