Esimeses etapis koostab kaitseala valitseja huvirühmadega ühise piirkondliku turismistrateegia ja tegevuskava viieks aastaks. Strateegia ja tegevuskava esitatakse Euroopa Kaitsealade Liidule.
Rahvusvaheline hindamiskomisjoni liige tutvub kohapeal planeeritud tegevustega ja positiivse tulemuse korral koostab soovituse sertifikaadi väljastamiseks. Lõpliku otsuse teeb Euroopa Kaitsealade Liidu Nõukogu. Traditsiooniks on saanud sertifikaatide pidulik üleandmine aasta lõpus Euroopa Parlamendis. 

Nele Sõber on võtmas vastu kaitsealade sertifikaati
Nele Sõber on võtmas vastu kaitsealade sertifikaati Matsalu rahvuspargi piirkonnale.

 

Eestis on sertifikaadi I etapp omistatud kolmele rahvuspargi piirkonnale.

Matsalu piirkonda tunnustati esimesena Eestis 2015. aastal. Sertifikaati uuendati 2020. aastal.

  • Matsalu turismipiirkonna arengukava 2021-2025+: PDF (4.21 MB).
  • Sertifikaadi taotlemise ja turismistrateegia elluviimise partneriks on MTÜ Terra Maritima.

Lahemaa piirkonnale omistati sertifikaat 2019. aastal. Sertifikaadi uuendamist alustatakse 2023. a.

  • Lahemaa turismipiirkonna säästva arengu strateegia 2019-2030+: PDF (45,2 MB)
  • Sertifikaadi taotlemise ja turismistrateegia elluviimise partneriks on MTÜ Arenduskoda.

Soomaa piirkond pälvis tunnustuse 2020. aastal.

  • Soomaa rahvuspargi turismipiirkonna säästva arengu strateegia 2020-2025+: PDF ( 2,74 MB)
  • Sertifikaadi taotlemise ja turismistrateegia elluviimise partneriks on MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu ja MTÜ Tipu Looduskool.
logo I etapp