Uudised

Loodusturismi ettevõtjad on koos ekspertidega koostanud räätsaturismi hea tava, et vähendada looduses liikumise kahjulikku mõju soode pinnasele ja elustikule.

5.–9. juulini mõõdistasid ja joonestasid Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna tudengid Soomaal Riisa külas asuva Adojaani talu hooneid. Mõõdistuspraktikat juhendas puusepp ja restauraator Joosep Metslang.

Meie esivanemad sõltusid oma elutegevuses loodusest. Nii on see ka meie elus, kuigi igapäevaselt me seda ehk nõnda ei hooma. Oma 1939.

5.–9. juulil mõõdistavad ja joonestavad Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna tudengid Soomaal Riisa külas asuva Adojaani talu hooneid.

Juunikuus toimub Soomaa rahvuspargis põnev taimedega lõnga värvimisele pühendatud kaheosaline koolitus, mida viib läbi tuntud ja tunnustatud pärandtehnoloog, muuhulgas taimedega lõnga värvimisele pühendunud Liis Luhamaa.

Soomaa rahvuspargi praegune kaitsekorraldusperiood lõpeb järgmisel aastal. Seoses sellega toimub 4. juunil kell 15.00 Soomaa rahvuspargi looduskeskuse hoovis kaitsekorralduskava uuendamise algatamise koosolek. 

Sündmused

Juunikuus toimub Soomaa rahvuspargis põnev taimedega lõnga värvimisele pühendatud kaheosaline koolitus, mida viib läbi tuntud ja tunnustatud pärandtehnoloog, muuhulgas taimedega lõnga värvimisele pühendunud Liis Luhamaa.

Seoses Soomaa kaitsekorralduskava perioodi lõppemisega järgmisel aastal, toimub 4. juunil kell 15.00 Soomaa rahvuspargi looduskeskuse hoovis kaitsekorralduskava uuendamise algatamise koosolek.