Uudised

Loodusturismi ettevõtjad on koos ekspertidega koostanud räätsaturismi hea tava, et vähendada looduses liikumise kahjulikku mõju soode pinnasele ja elustikule.

Juunikuus toimub Soomaa rahvuspargis põnev taimedega lõnga värvimisele pühendatud kaheosaline koolitus, mida viib läbi tuntud ja tunnustatud pärandtehnoloog, muuhulgas taimedega lõnga värvimisele pühendunud Liis Luhamaa.

Soomaa rahvuspargi praegune kaitsekorraldusperiood lõpeb järgmisel aastal. Seoses sellega toimub 4. juunil kell 15.00 Soomaa rahvuspargi looduskeskuse hoovis kaitsekorralduskava uuendamise algatamise koosolek. 

3. maist alates on Soomaa kandis võimalik näha fotonäitust „Soomaa ühepuulootsik“, mis tutvustab siinse ühe vanima veesõiduki valmistamist ja kasutamist. Maikuus on näitus üleval Pärnumaal Suurejõe rahvamajas, misjärel ringleb see aasta lõpuni piirkonna kultuuri- ja rahvamajades.

Märgalade päeva tähistatakse 2. veebruaril. Sel aastal möödub ühe vanima üleilmse looduskaitse kokkuleppe sõlmimisest 50 aastat. Ramsari konventsiooni nimeline algatus loodi märgalade kaitse ja säästliku kasutamise eesmärgil.

Pühapäeval, 22. novembril algusega kell 14.00, on huvilised oodatud Soomaa rahvuspargi külastuskeskusesse, et Urmas Veersalu juhendamisel meisterdada ühiselt suur pilliroost kuusk, mis saab kingituseks Soomaa rahvuspargile. 

17.-20. novembril toimivad Soomaal Adojaani talu viljaaida säilitamise talgud. Adojaani viljaait on teadaolevalt Soomaa vanim puithoone. 

Reedel, 23. oktoobril 2020 algusega kell 11.00 toimub Eesti Vabaõhumuuseumi konserveerimisosakonna juhataja Marike Lahti eestvedamisel Tipu Looduskoolis traditsiooniliste roigasaedade püstitamise õppepäev.

Sündmused

Juunikuus toimub Soomaa rahvuspargis põnev taimedega lõnga värvimisele pühendatud kaheosaline koolitus, mida viib läbi tuntud ja tunnustatud pärandtehnoloog, muuhulgas taimedega lõnga värvimisele pühendunud Liis Luhamaa.

Seoses Soomaa kaitsekorralduskava perioodi lõppemisega järgmisel aastal, toimub 4. juunil kell 15.00 Soomaa rahvuspargi looduskeskuse hoovis kaitsekorralduskava uuendamise algatamise koosolek.