Soomaa ja Matsalu rahvuspargi ühine suvekursus - SOOSALU

Autor:

Maigi Säinas

26.-28. juunil toimus Soomaa ja Matsalu rahvusparkide ühine noore looduskaitsja (Junior Ranger) suvekursus. Sel korral sõitsid Matsalu noored külla Soomaale, Põnka puhketallu.
Noori ootas ees kolmepäevane tegevusi täis laager. Ka ilmataat oli meie vastu eriti helde, kõik päevad olid suviselt kuumad ja kuivad. 

Esimesel päeval tutvustas Triin Edovald (KAUR) noortele loodusvaatluste tegemist ning vaatlusandmete sisestamist nutirakenduse abil. Seejärel toimus retk looduses erinevate liikide leidmiseks, määramiseks ja vaatluste sisestamiseks. Esmalt otsiti aasta looma saarma tegevusjälgi läheduses asuva oja juurest, kuid kahjuks neid seekord ei leitud. Küll aga leiti kopra kuhilpesi ja tegevusjälgi. Seejärel õpiti vaheldusrikkal ja sääserohkel metsarajal tundma mitmeid liike ja nende tegevusjälgi erinevatest elustikurühmadest. Muuhulgas leiti ka näiteks puugipaska ja hundipiima :)
Õhtul lahendati koos aasta tegijate kuldvillakut, vaadati ülevaadet Junior Ranger programmist ning valmistati traditsiooniline ühine laagrilipp.

Pildil on kollaaž tegevustest: loodusvaatluste tegemine, laagrilipu valmistamine
1. päeva tegevuste kollaaž. Foto: Maigi Säinas

Teise päeva hommikul sõitsid noored Ruunaraipe luidetele, kus toimusid liiv-hundihamba kasvukoha talgud, noori juhendas Meelis Suurkask (KeA). Rehadega puhastati teeservi samblast, et luua paremaid kasvukohatingimusi. Samal ajal kui ühed riisusid, vedasid teised ämbritega kaabitud sambla tutsakad metsa alla. Lisaks kõneles Meelis Soomaa loodusväärtustest.

Peale lõunat toimus sõit Levikivile, kus meid ootas Marina Randväli. Marina tutvustas meile Levikivi kuulsat kivitöökoda ja kivi töötlemise erinevaid etappe ning noored said valmistada töökojas kivi jääkidest ka omale võtmehoidjaid. Seejärel suundusime perenaise järel metsarajale, kus tutvusime erinevate taime-ja loomaliikidega ja talupärandiga. Lõpetuseks maitsti kohaliku tegija lihapirukaid ja tutvuti loodustalu ümbrusega.

Õhtul suundusime Soomaa puhkekülla, kus alustasime Jane Rebase juhendamisel kanuumatka. Sõitsime mööda Halliste ja Navesti jõge ning randusime Saarisoos. Jätsime kanuudega hüvasti ja ületasime uuesti jõge, kuid seekord haabjaga. Teisel pool jõge ootas meid Riisa raba, kus noored said raba laukas väikse jahutuse teha ja tutvuda raba taimedega. Raba nähtud, tervitas meid Riisa parklas Algis Martsoo koos tõukeratastega. Kiired õpetussõnad noortele jagatud ja algas 4 km tõukerattamatk tagasi Põnkale. Laagri teisele päevale pani punkti lõkkeõhtu.

Pildil on kollaaž tegevustest: liiv-hundihamba talgud, Levikivi külastus, kanuu-ja tõukerattamatk
2. päeva tegevuste kollaaž. Foto: Maigi Säinas

Viimase päeva hommikul andis Sandra Urvak (KeA) hea ülevaate Soomaa kultuuripärandist ja toimus taimeprindi (solar printing) praktiline töötuba kohalikke taimi kasutades. Suvekursuse lõpetas väike test,  ajurünnak Junior Ranger arenduste osas ning laagritunnistuste üleandmine. Kokku osales Soomaa ja Matsalu rahvusparkide ühisel suvekursusel 18 loodushuvilist noort.

Pildil on kollaaž tegevustest: taimeprindi töötuba, noorte ühispilt.
3. päeva tegevuste kollaaž. Foto: Maigi Säinas

Suvekursust korraldas Keskkonnaamet. Täname koostöö eest:

  • Põnka puhketalu
  • Venderloo veod OÜ
  • Triin Edovald (KAUR)
  • Meelis Suurkask (KeA)
  • Levikivi OÜ
  • MatkaRebane OÜ
  • Sandra Urvak (KeA)

Suur-suur aitäh ka loodushuvilistele noortele, kes osalesid aktiivselt kaasa! Kohtume noortega sügisel/talvel jätkuseminaridel ning 2025 suvel ehk sõidavad Soomaa noored külla juba Matsalu noortele.