Uudised

Jaanipäeva järgsel nädalal toimusid rahvusparkides kolm noorte looduskaitsjate ühiskursust. Vilsandi rahvuspargis said kokku Vilsandi ja Karula noored, Lahemaa rahvuspargi noortele tulid külla Matsalu ning Alutaguse rahvuspargi noortele omakorda Soomaa noored looduskaitsjad. 

Soomaa noored looduskaitsjad võõrustasid aprillikuu teisel nädalavahetusel sõpru Alutaguse rahvuspargist. Kaugelt saabunutele oli esmamulje Soomaast kui vesisest, auklike kruusateedega üksildasevõitu paigast. Kahe päeva jooksul avanesid nii noored kui kohalik elu-olu. 

Sügisesel lehtede kolletamise ja langemise ajal said mitmel pool kaitsealadel taas kokku noored looduskaitsjad. Soomaa ja Vilsandi noored pidasid ühist seminari Saaremaal, Alutaguse ja Matsalu noored avastasid enda koduseid rahvusparke.

24. novembril on Alutaguse rahvuspargi kolmas sünnipäev. 
Alutaguse rahvuspargis hoitakse ja tutvustatakse Ida-Eestile omaseid ulatuslikke soo-, metsa- ja rannikumaastikke ning kultuuripärandit. 

Alutaguse rahvuspark asub piirialal, kus kohtuvad eesti, vadja ja vene kultuurid, keel ja religioon. 7.-9. oktoobrini vältavatel kultuuripärandi päevadel keskendutakse seminaride ja ekskursioonidega arheoloogiapärandile, vadja kultuurile ja õigeusu rollile piirkonnas.

Märtsikuu viimasel päeval toimunud Alutaguse rahvuspargi kootöökogus oli arutelul Eestimaa Looduse Fondi (ELF) ettepanek laiendada rahvuspargi piire. Alutaguse rahvuspark moodustati 2018. aastal peamiselt suuri soostikke hõlmavate kaitsealade baasil.

Märgalade päeva tähistatakse 2. veebruaril. Sel aastal möödub ühe vanima üleilmse looduskaitse kokkuleppe sõlmimisest 50 aastat. Ramsari konventsiooni nimeline algatus loodi märgalade kaitse ja säästliku kasutamise eesmärgil.

Sündmused

31. märtsil algusega kell 15 toimub Alutaguse rahvuspargi koostöökogu kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskava töögrupi koosolek, kus tutvustatakse Eestimaa Looduse Fondi poolt esitatud Alutaguse rahvuspargi laiendusettepanekut.