Uudised

Eestis on olnud kasutusel kolm traditsioonilist taratüüpi: püstandaed, lattaed ja pistandaed. Püstandaiaga ümbritseti 20. sajandi alguseni põlde ja karjamaid, siis asendusid need maja juures lippaiaga ning põldudel ja heinamaal okastraadiga. Samal eesmärgil kasutati ka lattaeda. 

5.–9. juulini mõõdistasid ja joonestasid Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna tudengid Soomaal Riisa külas asuva Adojaani talu hooneid. Mõõdistuspraktikat juhendas puusepp ja restauraator Joosep Metslang.

Teisipäeval, 10. augustil kell 11.00 leiab aset Ähijärvel traditsiooniliste aedade püstitamise õppepäev Meelis Kihulase juhendamisel.
Õppepäev sisaldab nii loengut kui ka tarade praktilist valmistamist.
Kaasa võtta paksemad töökindad.
Koolitust korraldab Keskkonnaamet

Meie esivanemad sõltusid oma elutegevuses loodusest. Nii on see ka meie elus, kuigi igapäevaselt me seda ehk nõnda ei hooma. Oma 1939.

5.-9. juulil toimub seitsmendat korda Karula rahvuspargis laste pillilaager. Karula kihelkonnas elavad lapsed saavad kokku, et veeta viis päeva Kaikamäel pilli õppides, lauldes, naerdes, tantsides ja mängides.

See aasta on meile kõigile teistsugune. Lahemaa rahvuspark tähistab oma 49. sünnipäeva 1. juunil suuremate pidustusteta. Loodame, et aasta pärast, 50 juubeli ajal, oleme õppinud COVIDiga toime tulema.

Sündmused

Teisipäeval, 10. augustil kell 11.00 leiab aset Ähijärvel traditsiooniliste aedade püstitamise õppepäev Meelis Kihulase juhendamisel.
Õppepäev sisaldab nii loengut kui ka tarade praktilist valmistamist.
Kaasa võtta paksemad töökindad.
Koolitust korraldab Keskkonnaamet