Kontaktid

Keskkonnaameti Otepää kontor, Kolga tee 28, Otepää, 67405 Valgamaa

Keskkonnaameti üldkontakt: tel 662 5999, info@keskkonnaamet.ee. Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Kui märkate rikkumisi kaitsealal või abi vajavaid loomi, teavitage sellest riigiinfo telefonil 1247.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem. Klienditeeninduse üldisest korraldusest COVID-19 ajal saab tutvuda lähemalt Keskkonnaameti kodulehel.

Otepää looduspargiga seotud Keskkonnaameti töötajate kontaktid

Ametikoht Valdkond, teemad Kontakt
Looduskasutuse osakonna vanemspetsialist Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal, hoiualal Maret Voolaid, tel 5906 4927, maret.voolaid@keskkonnaamet.ee
Metsaosakonna metsahoiu spetsialist Kaitsealused metsad (Otepää looduspark), majandusmetsad Otepää ja Palupera vallas (väljaspool kaitseala) Henri Heimola, tel 5865 0967, henri.heimola@keskkonnaamet.ee
Maahoolduse büroo spetsialist Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Kadri Kuusksalu, tel 5340 8012, kadri.kuusksalu@keskkonnaamet.ee
Loodushoiutööde büroo spetsialist Liigikaitse, kaitsekorralduslikud tegevused Tarmo Evestus, tel 530 88511, tarmo.evestus@keskkonnaamet.ee
Keskkonnahariduse ja kommunikatsiooni osakonna spetsialist Keskkonnahariduslikud programmid, sündmused, kodulehe haldamine, looduskeskuse haldamine Margit Turb, tel 518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee
Looduskaitse planeerimise osakonna spetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava Kadri Kasuk, tel 799 0908, kadri.kasuk@keskkonnaamet.ee

Otepää looduspargi matkaradade, puhkekohtade ja Harimäe vaatetorni haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Loe külastusvõimalustest lähemalt leheküljelt Loodusega koos. Lisaks külastuskorraldusele korraldab RMK riigimaadel metsade majandamist ja looduskaitsetöid. RMK tegevustest looduskaitse valdkonnas saab ülevaate RMK kodulehelt.

RMK töötajate kontaktid

Ametikoht Ees- ja perekonnanimi Kontakt
Loodusvaht Jüri Ketner tel 525 5929
Külastusala juht Malle Oras tel 516 9845, malle.oras@rmk.ee
Valgamaa metsaülem Risto Sepp tel 513 0147, valgamaa@rmk.ee

Kui märkate katkist või lõhutud kaitseala tähist, andke sellest koos täpse kaardi või koordinaatidega teada e-posti aadressil rmk@rmk.ee.