Kaitsekord

Otepää looduspark kuulub maastikukaitsealade hulka. Vastavalt Otepää looduspargi kaitse-eeskirjale on looduspargi peamine eesmärk Otepää kõrgustikule iseloomulike loodus- ja pärandmaastike ning looduse mitmekesisuse kaitsmine, uurimine ja tutvustamine. Looduspargi maa-ala jaguneb rangema kaitsekorraga sihtkaitsevöönditeks (25, kogupindalaga 2 382 ha), mis on jäetud looduslike protsesside meelevalda ja kus majandustegevust ei toimu, ning leebema kaitsekorraga piiranguvöönditeks (11, kogupindalaga 19 832 ha). 

Piirangud tegevusele tulenevad looduskaitseseadusest ja Otepää looduspargi kaitse-eeskirjast. Tööde-tegevuste planeerimise aluseks on kaitseala arengudokument ‒ Otepää looduspargi kaitsekorralduskava.

händkakk puu oksalt vaatamas

Händkakk. Foto: Arne Ader