Kohalikule

Otepää looduspargi kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Otepää looduspargi valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt. Samuti saab lisainfot Otepää vallavalitsusest: www.otepaa.ee.

Ametnikud ja nende vastuvõtuajad Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää)
Ametikoht Valdkond Vastuvõtuaeg Kontakt
Looduskasutuse spetsialist Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal, hoiualal Vastuvõtt eelneval kokkuleppel Pille Saarnits, tel 523 3848, pille.saarnits@keskkonnaamet.ee
Metsahoiuspetsialist Kaitsealused metsad (Otepää looduspark), majandusmetsad Otepää ja Palupera vallas (väljaspool kaitseala) E kell 9.00-12.00 Madis Anton, tel 56 992132, madis.anton@keskkonnaamet.ee

Teised töötajad

Ametikoht Valdkond Kontakt
Maahoolduse spetsialist Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine Kadri Kuusksalu, tel 5340 8012, kadri.kuusksalu@keskkonnaamet.ee
Kaitsekorralduse spetsialist Liigikaitse, kaitsekorralduslikud tegevused Tarmo Evestus, tel 530 88511, tarmo.evestus@keskkonnaamet.ee
Keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduslikud programmid, sündmused Margit Turb, tel 518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee
Kaitse planeerimise spetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava Kadri Kasuk, tel 799 0908, kadri.kasuk@keskkonnaamet.ee
Looduskaitse juhtivspetsialist Looduskaitse valdkonna juhtimine lõuna regioonis Kaili Viilma, tel 505 1955, kaili.viilma@keskkonnaamet.ee
Regiooni juhataja Lõuna regiooni üldjuhtimine Ena Poltimäe, tel 503 1505, ena.poltimae@keskkonnaamet.ee

Kõigi Keskkonnaameti lõuna regiooni töötajate kontaktid

Otepää looduspargi matkaradade, puhkekohtade ja Harimäe vaatetorni haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Küsimuste korral võta ühendust:

Ametikoht Ees- ja perekonnanimi Kontakt
RMK loodusvaht Jüri Ketner tel 525 5929
RMK külastusala juht Malle Oras tel 516 9845, malle.oras@rmk.ee

Vt ka https://www.loodusegakoos.ee/