Looduskeskus

Jõgevamaal Tooma külas asub vanas sookooli hoones Endla looduskeskus. Aastatel 1928- 1944 õpetati siin soode kuivendamist ja sookultuuride kasvatamist. Nüüd, kui siin on looduskaitseala, on tähelepanu all soode tähtis roll keskkonnas. Looduskeskuses korraldatakse õppeprogramme ja laagreid nii lastele kui täiskasvanutele. Esimesel korrusel asub ka ekspositsioon, mille abil saab tutvuda Eesti soode ja Endla looduskaitseala väärtustega. Püsinäitus koosneb temaatilistest infokioskitest, topistest, herbaarlehtedest, dioraamidest ja makettidest. Ekspositsiooni I etapi valmistas Heiki Bauert (OÜ Hansaposter) 2004 a. Näitust uuendati 2013 a OÜ KAOS Arhitektide poolt, töid rahastas KIK kaudu Euroopa Regionaalarengu Fond.

Ekspositsiooni külastuseks, loodusõppe programmi kokkuleppimiseks või matkaradade info saamiseks on vaja eelnevalt kokku leppida. Lisainfo: Elo Raspel, tel 53419205, elo.raspel@keskkonnaamet.ee

Vaata ka Endla looduskeskust tutvustavat videolõiku:

 

Endla looduskeskuse kõrval, otse Linajärve ääres on telkimise, lõkketegemise ja ujumise võimalus. Looduskeskuse vahetus läheduses on Tooma hobusekasvandus, mille territooriumilt läbi minnes kohtavad rappa suunduvad matkajad ka kauneid tõutraavleid.

Endla looduskeskuses ekspositsioon tutvustab soid mitme nurga alt. Foto: Elo Raspel