Kaitsekord

Endla looduskaitseala moodustati 1985. aastal Endla soostiku ja Pandivere kõrgustiku lõunanõlva karstiallikate ning kaitsealuste liikide ja elupaikade kaitseks.

Looduskaitseala toimuvad tegevused peavad lähtuma Looduskaitseseadusest ja Endla looduskaitseala kaitse-eeskirjast. Kehtiv Endla looduskaitseala kaitse-eeskiri jõustus 16.10.2005 ning see on leitav Riigi Teatajast 

Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused. Lisaks koostatakse kaitsealade kohta rakenduslik tegevusplaan - kaitsekorralduskava. Endla looduskaitseala praegune kaitsekorralduskava on koostatud aastateks 2015- 2024.

Linnusaare raba on reservaat. Aerofotol paistavad ka Nava jõgi, Endla järv, Sinijärv ja neid ühendav Räägu kanal. Foto: Edgar Karofeld