Infomaterjalid

Endla looduskaitseala tutvustamiseks on koostatud mitmeid trükiseid. Kõige uuem neist on 2015 a Keskkonnameti poolt koostatud voldik, mis sobib printimiseks A3 formaadis. 

2003 a anti kirjastuse Eesti Loodusfoto poolt välja raamat Endla soostik. See on eelkõige fotokogumik, autoriks Tiit Leito. Ajakirja Eesti Loodus 1997 a oktoobri numbris kirjutatakse Endla looduskaitsealast pea kõigis artiklites (Eesti Loodus 1997/10). Endla looduskaitsealale jäävate allikate kohta saab pikemalt lugeda Kristel Vilbaste raamatust Eesti allikad (Varrak, 2013). Norra-Oostriku allikad on  üks osa lugudesarjast meie rahvusmaastikud, mis Eesti Looduskaitse Seltsi ja Maalehe koostöös Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eel koostati, kirjutajaks Juhani Püttsepp ja fotograafiks Ingmar Muusikus. Endla soodest on juttu Kai Kimmeli koostatud raamatus Eesti sood (Varrak, 2015).

Endla looduskaitseala kaart (2006).

Endla soostiku ja ka teiste veerežiimi taastamisalade (nö sootaastamisalade) plaanide kohta on Eestimaa Looduse Fond 2013 a koostanud kogumiku Märgalade taastamiskavad , selle autoriks on Marko Kohv. Kaitsealal tehtavate sootaastamistööde kohta saab lugeda lisa RMK loodusblogist  (Endla LKA tegevusi on kajastatud: 2014 aasta 4. juuni, 24. novembri, 11. detsembri sissekannetes; 2015 a 30. märtsi, 18. mai sissekannetes; 2016 a 21. oktoobri sissekande; 2017 a 9. veebruari, 20. veebruari ja 11. juuli sissekannetes; 2018 a 16. aprilli sissekandes).