Kontaktid

Keskkonnaameti üldkontakt on tel 662 5999, info@keskkonnaamet.ee. Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Valdkonnapõhiselt võivad spetsialistide töökohad asuda erinevates kontorites ja maakondades.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem. Klienditeeninduse üldisest korraldusest COVID-19 ajal saab tutvuda lähemalt Keskkonnaameti kodulehel.

Endla LKA-ga seotud Keskkonnaameti spetsialistide kontaktid

Maahoolduse büroo spetsialist    

Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine     

Kristiina Jürisoo, tel 5699 8201, kristiina.jurisoo@keskkonnaamet.ee


Metsahoiuspetsialist   

Kaitse- ja hoiualade metsade majandamine     

Lääne-Virumaal Ülle Visnapuu, tel 5289 402, ulle.visnapuu@keskkonnaamet.ee    

Järvamaal Heidi Salujõe, tel 5699 3706, heidi.salujoe@keskkonnaamet.ee    

Jõgevamaal Madis Kullamaa, tel 5750 3069, madis.kullamaa@keskkonnaamet.ee


Loodushoiutööde büroo spetsialist    

Kaitsealuse loomastikuga seotud küsimused, loodushoiutööd ning hane- ja kiskjakahjud kaitsealal    

Britta Kalgan, tel 518 0337, britta.kalgan@keskkonnaamet.ee

Kaitsealuse taimestikuga ja karuputke tõrjumisega seotud küsimused    

Maria Rätsep, tel 5698 9604, maria.ratsep@keskkonnaamet.ee


Looduskasutuse osakonna vanemspetsialist    

Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused, veemootorsõidukite load    

Kai Kimmel, tel 5289 685, kai.kimmel@keskkonnaamet.ee


Vee-elustiku spetsialist    

Harrastuspüügi korraldus jm vee-elustiku teemad     

Maili Lehtpuu tel 5355 5638, maili.lehtpuu@keskkonnaamet.ee


Jahinduse spetsialist    

Jahinduse korraldus Jõgeva ja Lääne-Viru maakonnas    

Heete Ausmeel, tel 5688 6919, heete.ausmeel@keskkonnaamet.ee

Järvamaal Uno Treier, tel 5149 565, uno.treier@keskkonnaamet.ee


Keskkonnahariduse spetsialist    

Kodulehe ja Endla looduskeskuse töö haldamine, keskkonnahariduslikud programmid, sündmused Jõgevamaal    

Elo Raspel, tel 5341 9205, elo.raspel@keskkonnaamet.ee


Looduskaitse planeerimise spetsialist    

Kaitse-eeskirja, kaitsekorralduskava koostamine     

Kaidi Erik, tel 566 64780, kaidi.erik@keskkonnaamet.ee

 

Matkataristu ja külastuskorralduse ning looduskaitseliste tööde eest riigimaal vastutab kaitsealal Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Endla LKA kuulub Põhja-Eesti piirkonda. 

Piirkondlikud RMK spetsialistide kontaktid

Külastusala juht    Andri Plato, tel 5400 4851, andri.plato@rmk.ee


Loodusvaht    Monre Mäerand, tel 505 3395


Looduskaitse spetsialist (sh sootaastamistööd)    Leevi Krumm, tel 5694 5215, leevi.krumm@rmk.ee

 

Kui märkate katkist või lõhutud kaitseala tähist, andke sellest koos täpse kaardi või koordinaatidega teada e-posti aadressil rmk@rmk.ee.