Külastaja meelespea
 • Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata ja säilita siin valitsev vaikus.
 • Looduses liikudes järgi igaüheõigust.
 • Tähistatud/tarastatud eramaal liikumiseks küsi luba omanikult.
 • Telgi ja tee lõket ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades, lõkkekohast lahkudes kustuta lõke.
 • Metsamarju, seeni ja muid loodusande, mis ei ole looduskaitse all, võid korjata alati eeldusel, et korjamiskohas on viibimine lubatud. Tähistatud eramaal on loodusandide korjamiseks vajalik maavaldaja luba.
 • Mootorsõiduki ja jalgrattaga liikle ainult selleks ette nähtud teedel ja radadel, sõiduk pargi võimalusel parklasse.
 • Kaitsealale jäävatel veekogudel võid sõita vaid mootorita ujuvvahendiga.
 • Hoia koer looduses rihma otsas.

Endla looduskaitseala külastamisel tuleb arvestada mitmete ajaliste piirangutega, et tagada lindude pesitusrahu ja kalade kudemisvõimalused. Liikumispiirangud Endla looduskaitsealal:

 • Linnusaare raba reservaadis on täielik liikumiskeeld.
 • Toodiksaare sihtkaitsevöönd on külastajatele suletud 15. veebruarist 31. juulini.
 • Endla järvel ja Sinijärvel ei ole viibimine (sh kalapüük) lubatud 1. aprillist 30. juunini.
 • Kirikumäe, Mardimäe, Tamsi ja Põllusaare sihtkaitsevöönd on külastajatele suletud 1. veebruarist 31. maini.

Keskkonnaameti luba on vajalik üle 20-liikmeliste gruppide matkadeks, veematkadeks ja muudeks rahvaüritusteks ning Endla järve ja Sinijärve sihtkaitsevööndis ja Männikjärvel viibimiseks. Kalastamiseks on Endla järvel ja Sinijärvel ning forellijõgedel vajalik kalastuskaart, teistel Endla looduskaitseala veekogudel kehtib ühe lihtkäsiõngega või harrastuspüügi õigusega püüdmine.

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonil 1247. Hädaabinumber on 112.