Kohalikule

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan. Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Tegevuste planeerimisel kaitsealal (sh ehitustegevus, metsamajandamine, paadimatkad, kalapüük, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Endla LKA-ga seotud Keskkonnaameti spetsialistide kontaktid valdkondade kaupa

Ametikoht Valdkond Kontakt
Maahoolduse spetsialist Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine Lääne-Viru maakonnas Kristiina Jürisoo, tel 5699 8201, kristiina.jurisoo@keskkonnaamet.ee
Maahoolduse spetsialist Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine Järva maakonnas Evelin Loel, evelin.loel@keskkonnaamet.ee
Maahoolduse spetsialist Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine Jõgeva maakonnas Ragnar Kapaun, tel 5668 5898, ragnar.kapaun@keskkkonnaamet.ee
Metsahoiuspetsialist Kaitse- ja hoiualade metsade majandamine Lääne-Viru maakonnas Maret Liekis, tel 5699 8201, maret.liekis@keskkonnaamet.ee
Metsahoiuspetsialist Kaitse- ja hoiualade metsade majandamine Jõgeva maakonnas Priit Pääslane, tel 5157 852, priit.paaslane@keskkonnamet.ee
Metsahoiuspetsialist Kaitse- ja hoiualade metsade majandamine Järva maakonnas

Mati Tatrik, tel 5109734, mati.tatrik@keskkonnaamet.ee

Looduskasutuse spetsialist Rahvaürituste, projekteerimis-tingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused Jõgevamaa kaitsealadel (Endla LKA-l) Kai Kimmel, tel 5077 652, kai.kimmel@keskkonnaamet.ee
Vee-elustiku spetsialist Harrastuspüügi korraldus jm vee-elustiku teemad Jõgeva maakonnas  Kerli Pettai tel 5366 2619, kerli.pettai@keskkonnaamet.ee
Vee-elustiku spetsialist Harrastuspüügi korraldus jm vee-elustiku teemad Järva ja Lääne-Viru maakonnas Arno Sildos, tel 5300 4038, arno.sildos@keskkonnaamet.ee
Jahinduse spetsialist Jahinduse korraldus Jõgeva ja Lääne-Viru maakonnas Raivo Sass, tel 5688 6919, raivo.sass@keskkonnaamet.ee
Jahinduse spetsialist Jahinduse korraldus Järva maakonnas Uno Treier, tel 5149 565, uno.treier@keskkonnaamet.ee
Keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnahariduslikud programmid, sündmused Jõgevamaal Elo Raspel, tel 53419 205, elo.raspel@keskkonnaamet.ee
Kaitse planeerimise spetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava Lõuna regioonis (Endla LKA-l) Kaidi Erik, tel 566 64780, kaidi.erik@keskkonnaamet.ee
Looduskaitse juhtivspetsialist looduskaitse valdkonna juhtimine Lõuna regioonis Kaili Viilma, tel 5051 955, kaili.viilma@keskkonnaamet.ee
Regiooni juhataja Lõuna regiooni üldjuhtimine Ena Poltimäe, tel 5031 505, ena.poltimae@keskkonnaamet.ee

Üldkontakt: Keskkonnaamet, Narva maantee 7a, Tallinn 15172, tel 680 7438, e-post: info@keskkonnaamet.ee

Matkataristu ja külastuskorralduse ning looduskaitseliste tööde eest riigimaal vastutab kaitsealal Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Endla LKA kuulub Põhja-Eesti piirkonda. Piirkondlikult tegelevad siin RMK spetsialistid:
Ametinimetus Kontakt
Külastusala juht Andri Plato, tel 5400 4851, andri.plato@rmk.ee
Loodusvaht Monre Mäerand, tel 5053 395

Looduskaitse spetsialist (sh sootaastamistööd)

Leevi Krumm, tel 5694 5215, leevi.krumm@rmk.ee

Keskkonnaagentuuri hüdromeetria võrgustiku, mille all tegutseb ka Tooma soojaam, vaatluspunktide ja -tegevuse kohta saab täpsemat infot hüdromeetria peaspetsialistilt Marju Merilalt, tel 53417313, marju.merila@envir.ee.