Kontaktid

Keskkonnaameti üldkontakt on tel 662 5999, info@keskkonnaamet.ee. Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Valdkonnapõhiselt võivad spetsialistide töökohad asuda erinevates kontorites ja maakondades.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem. Klienditeeninduse üldisest korraldusest COVID-19 ajal saab tutvuda lähemalt Keskkonnaameti kodulehel.

Endla LKA-ga seotud Keskkonnaameti spetsialistide kontaktid valdkondade kaupa

Ametikoht Valdkond Kontakt
Maahoolduse büroo spetsialist Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine  Kristiina Jürisoo, tel 5699 8201, kristiina.jurisoo@keskkonnaamet.ee
Metsahoiuspetsialist Kaitse- ja hoiualade metsade majandamine Lääne-Viru maakonnas Grete Alexandra Kendaru, tel 5699 4503, grete.kendaru@keskkonnaamet.ee
Metsahoiuspetsialist Kaitse- ja hoiualade metsade majandamine Järva maakonnas Heidi Salujõe, tel 5699 3706, heidi.salujoe@keskkonnaamet.ee
Metsahoiuspetsialist Kaitse- ja hoiualade metsade majandamine Jõgeva maakonnas Madis Kullamaa, tel 5750 3069, madis.kullamaa@keskkonnaamet.ee
Loodushoiutööde büroo spetsialist Kaitsealuse loomastikuga seotud küsimused, loodushoiutööd ning hane- ja kiskjakahjud kaitsealal

Britta Kalgan, tel 518 0337, britta.kalgan@keskkonnaamet.ee

Loodushoiutööde büroo spetsialist Kaitsealuse taimestikuga ja karuputke tõrjumisega seotud küsimused Maria Rätsep, tel 5698 9604, maria.ratsep@keskkonnaamet.ee
Looduskasutuse osakonna vanemspetsialist Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused Jõgeva vallas, veemootorsõidukite load Kai Kimmel, tel 507 7652, kai.kimmel@keskkonnaamet.ee
Looduskasutuse osakonna spetsialist Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused Lääne-Virumaal Riina Pomerants, tel 502 4338, riina.pomerants@keskkonnaamet.ee
Looduskasutuse osakonna spetsialist Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused Järvamaal Triin Ristmets, tel 5698 1773, triin.ristmets@keskkonnaamet.ee
Vee-elustiku spetsialist Harrastuspüügi korraldus jm vee-elustiku teemad  Maili Lehtpuu tel 5355 5638, maili.lehtpuu@keskkonnaamet.ee
Jahinduse spetsialist Jahinduse korraldus Jõgeva ja Lääne-Viru maakonnas Heete Ausmeel, tel 5688 6919, heete.ausmeel@keskkonnaamet.ee
Jahinduse spetsialist Jahinduse korraldus Järva maakonnas Uno Treier, tel 5149 565, uno.treier@keskkonnaamet.ee
Keskkonnahariduse spetsialist Kodulehe ja Endla looduskeskuse töö haldamine, keskkonnahariduslikud programmid, sündmused Jõgevamaal Elo Raspel, tel 53419 205, elo.raspel@keskkonnaamet.ee
Looduskaitse planeerimise spetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava  Kaidi Erik, tel 566 64780, kaidi.erik@keskkonnaamet.ee

 

Matkataristu ja külastuskorralduse ning looduskaitseliste tööde eest riigimaal vastutab kaitsealal Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Endla LKA kuulub Põhja-Eesti piirkonda. 

Piirkondlikud RMK spetsialistide kontaktid

Ametinimetus Kontakt
Külastusala juht Andri Plato, tel 5400 4851, andri.plato@rmk.ee
Loodusvaht Monre Mäerand, tel 505 3395

Looduskaitse spetsialist (sh sootaastamistööd)

Leevi Krumm, tel 5694 5215, leevi.krumm@rmk.ee

Kui märkate katkist või lõhutud kaitseala tähist, andke sellest koos täpse kaardi või koordinaatidega teada e-posti aadressil rmk@rmk.ee.