2023. a veebruaris käivitus Erasmus+ projekt KNOWNATURE (Improving baseline knowledge among tourism stakeholders in Protected Nature Areas for more sustainable tourism in Nordic-Baltic region).

Projekti partnerid: Eesti Maaülikool, Eesti Maaturism, Keskkonnaamet, Läti Keskkonnaamet, Läti Maaturism, Skane Maavalitsus Rootsist.
Eelarve: 250 000 €
Läbiviimise aeg: 01.02.2023 – 28.02.2025
Peamised kasusaajad: Matsalu, Soomaa ja Lahemaa rahvusparkide piirkondades tegutsevad turismiettevõtjad. Projekti fookuseks on kestlik turism ja Euroopa Kaitsealade Liidu poolt väljastatav kestliku turismi sertifikaat.

Projekti tulemusena luuakse koolitusprogramm turismiettevõtjatele. Rahvusvahelistes pilootgruppides toimub koolituste sisulised arutelud ja disainimine. Pilootgrupid on jagatud kolmeks vastavalt temaatikale. Sihtrühmadeks on giidid, majutus- ja toitlusasutused ning aktiivsete tegevuste pakkujad. Tulemusi tutvustatakse Eestis laiemalt nii Maaturismi võrgustikus kui projekti rahvusparkides ning teistel kaitsealadel.

inimesed seisavad hoone ees, näeratavad ning kahel neist on jalgratas käekõrval
Projekti avaseminaril Rootsis. Foto Elena Bazhenova

Tegevuste ajakava

02.02.2023 Rahvusvahelise tunnustuse - kestliku turismi sertifikaadi - üleandmine turismiettevõtjatele.

17.-19.04.2023 Projekti avaseminar Rootsis Kullabergi looduskaitsealal 

Septembris 2023 Keskkonnaameti infopäev Soomaa, Lahemaa ja Matsalu rahvusparkide piirkondade ettevõtjatele, kuidas taotleda kestliku turismi sertifikaati. Keskkonnaameti spetsialistid (kontaktid?) nõustavad ettevõtjaid nende tegevusplaanide koostamisel.

Septembris 2023 alustab Keskkonnaamet turismiettevõtjate koolitusprogrammi tutvustamisega, tagasisidestamisega ja elluviimisega projekti rahvusparkide piirkondades. Tegevuse toimuvad kuni projekti lõpuni, üldjuhul peale rahvusvahelisi workshop’e.

18.-20.10.2023 Läti Keskkonnaameti ja Läti Maaturismi workshop Lätis majutuse ja toitlustuse tõhususe teemal. Osaleb pilootgrupp.

Novembris 2023 Soomaa, Lahemaa ja Matsalu rahvusparkide piirkondade ettevõtjad esitavad Keskkonnaametile oma 3-aasta tegevusplaani.

Veebruaris 2024 intervjueerib Euroopa Kaitsealade Liidu Põhjamaade-Baltimaade sektsiooni töörühm Matsalu, Soomaa ja Lahemaa turismiettevõtjaid, kes esitasid Keskkonnametile novembris oma tegevuskavad.

Märtsis 2024 annab Keskkonnaamet üle kestliku turismi tunnustused neile turismiettevõtjatele, kes positiivselt läbisid jaanuaris 2024 tehtud intervjuud.

Aprillis 2024 Rootsis Kullabergis workshop giidide koolitusprogrammi väljatöötamiseks. Osaleb pilootgrupp.

Septembris 2024 Keskkonnaameti infopäev Soomaa, Lahemaa ja Matsalu rahvusparkide piirkondade ettevõtjatele, kuidas taotleda kestliku turismi sertifikaati.

15.-17.10.2024 korraldab Eesti Maaturism Lahemaal aktiivsete tegevuste pakkujatele koormustaluvuse workshop’i. Osaleb pilootgrupp.

Novembris 2024 esitavad Soomaa, Lahemaa ja Matsalu rahvusparkide piirkondade ettevõtjad Keskkonnaametile oma 3-aasta tegevusplaani.

2025. a veebruaris toimub Lätis projekti lõpuüritus.

Jaanuaris 2025 intervjueerib Euroopa Kaitsealade Liidu Põhjamaade-Baltimaade sektsiooni töörühm Matsalu, Soomaa ja Lahemaa turismiettevõtjaid, kes esitasid Keskkonnaametile novembris 2024 oma tegevuskavad.