2023. a veebruaris käivitus Erasmus+ projekt KNOWNATURE (Improving baseline knowledge among tourism stakeholders in Protected Nature Areas for more sustainable tourism in Nordic-Baltic region).

Projekti partnerid: Eesti Maaülikool, Eesti Maaturism, Keskkonnaamet, Läti Keskkonnaamet, Läti Maaturism, Skane Maavalitsus Rootsist.
Eelarve: 250 000 €
Läbiviimise aeg: 01.02.2023 – 28.02.2025
Peamised kasusaajad: Matsalu, Soomaa ja Lahemaa rahvusparkide piirkondades tegutsevad turismiettevõtjad. Projekti fookuseks on kestlik turism ja Euroopa Kaitsealade Liidu poolt väljastatav kestliku turismi sertifikaat.

Projekti tulemusena luuakse koolitusprogramm turismiettevõtjatele. Rahvusvahelistes pilootgruppides toimub koolituste sisulised arutelud ja disainimine. Pilootgrupid on jagatud kolmeks vastavalt temaatikale. Sihtrühmadeks on giidid, majutus- ja toitlusasutused ning aktiivsete tegevuste pakkujad. Tulemusi tutvustatakse Eestis laiemalt nii Maaturismi võrgustikus kui projekti rahvusparkides ning teistel kaitsealadel.

inimesed seisavad hoone ees, näeratavad ning kahel neist on jalgratas käekõrval
Projekti avaseminaril Rootsis. Foto Elena Bazhenova

Tegevuste ajakava

02.02.2023 - kestlike turismiettevõtjate tunnustamine.

17.-19.04.2023 - projekti avaseminar Rootsis Kullabergi looduskaitsealal. 

September 2023 - infopäev Soomaa, Lahemaa ja Matsalu rahvusparkide piirkondade ettevõtjatele kestliku turismi sertifikaadi taotlemiseks. 

November 2023 - turismiettevõtjate koolitusprogrammi käivitamine.

18.-20.10.2023 - Läti Keskkonnaameti ja Läti Maaturismi workshop Lätis. 

November 2023 - Soomaa, Lahemaa ja Matsalu rahvusparkide piirkondade ettevõtjad esitavad Keskkonnaametile oma 3-aasta tegevusplaani.

Jaanuar 2024 - Matsalu, Soomaa ja Lahemaa turismiettevõtjate intervjuud kestliku turismi sertifikaadi taotlemiseks.

Märts 2024 - kestlike turismiettevõtjate tunnustamine.

Aprill 2024 -Rootsis Kullabergis workshop

September 2024 - infopäev Soomaa, Lahemaa ja Matsalu rahvusparkide piirkondade ettevõtjatele kestliku turismi sertifikaadi taotlemiseks.

15.-17.10.2024 - Lahemaal aktiivsete tegevuste pakkujatele koormustaluvuse workshop.

November 2024 - Soomaa, Lahemaa ja Matsalu rahvusparkide piirkondade ettevõtjad esitavad Keskkonnaametile oma 3-aasta tegevusplaani.

Jaanuar 2025 - Matsalu, Soomaa ja Lahemaa turismiettevõtjate intervjuud kestliku turismi sertifikaadi taotlemiseks.

Veebruar 2025 - kestlike turismiettevõtjate tunnustamine.

Veebruar 2025 - Lätis projekti lõpuüritus.