Külastaja meelespea
  • Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata.
  • Tähistatud eramaal liikumiseks küsi luba omanikult. 
  • Telgi ja tee lõket ainult selleks ette valmistatud ning tähistatud kohas. Lahkudes ole veendunud, et lõke on kustunud.
  • Metsaande võid korjata.
  • Hoia koer looduses liikudes rihma otsas.
  • Mootorsõidukiga liikle ainult selleks ettenähtud teedel, jalgrattaga teedel ja radadel.
  • Kalasta vastavalt kehtivale kalapüügiseadusele ja kalapüügieeskirjale. 
  • Organiseeritud turismi- ja massiürituste (osalejate arvuga üle 50 inimese) korraldamine on lubatud vaid selleks ette valmistatud kohtades.

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest riigiinfo telefonil 1247. Hädaabinumber on 112.