Kaitsekord

Vastavalt kehtivale kaitse-eeskirjale on Kõrvemaa maastikukaitseala moodustatud looduslike protsesside, maastiku ja elustiku mitmekesisuse, sealhulgas kaitsealuste liikide ning poollooduslike koosluste kaitsmiseks ja säilitamiseks. Kaitseala metsade kaitse-eesmärk on loodusobjektide hoidmine, metsa kui tervikliku maastiku olulise osa säilitamine, liikide elupaikade hoidmine ja loodusliku mitmekesisuse säilitamine.

Maastikukaitseala koosneb neljast lahustükist, mille kogupindala on 20 653,4 ha. Praegu jaguneb ala üheteistkümneks rangema kaitsekorraga sihtkaitsevöönditeks ning üheks leebema kaitsekorraga piiranguvööndiks. Piirangud tulenevad looduskaitseseadusest ning Kõrvemaa maastikukaitseala kaitse-eeskirjast.

Kaitseala kaitsekorralduskava ning kaitse-eeskiri on uuendamisel ning see toob kaasa mõningaid muudatusi kaitse-eesmärkides ja kaitsekorras.