Külastusvõimalused

Tuntuim ja külastatavaim paik piirkonnas on kirjanik Anton Hansen Tammsaare muuseum Vargamäel. Kirjaniku sünnikodu pakub tegutsemis- ja avastamisrõõmu igas eas ajaloo- ja kirjandushuvilistele. Muuseumi lähedale rajatud Järvamaa Kultuurihiies jalutades võib jälgida Järvamaa kultuuripreemiate laureaatide istutatud puude sirgumist. Puid on seal 25 aasta jooksul mulda saanud rohkem kui 100. Kultuurihiie servas saavad lapsed karjapoisi moodi lustida, selleks on sinna rajatud väike seiklusrada.

Vargamäe väljamäe kõrval asuval Simisalu väljamäel asub Simisalu loodusmaja. Ettetellimisel avatud kompleks on sobilik erinevateks sündmusteks, seminarideks ja looduslaagriteks. Avaral õuealal saab telkida, lõket teha ning minna lühemale või pikemale matkale. Loodusmaja poolt pakutakse õpilastele loodusõppeprogramme. Võimalik on ronida 18 meetri kõrguse vaatetorni tippu ning heita sealt pilk ümbritsevale maastikule.

Kõrvemaa maastikukaitsealal on ette valmistatud kolm matkarada.

7,5 km pikkune Simisalu  –  Matsimäe loodusrada on üle Seli raba ja läbi endiste talukohtade kulgev loodusrada. Rada algab Simisalu loodusmaja kõrvalt. 3 km ulatuses kulgeb rada mööda laudteed. 

5 km pikkune Tammsaare – Järva-Madise loodusrada on üle Kodru raba valdavalt laudteel kulgev õpperada. 4,4 km rajast kulgeb laudteel. 

7 km pikkune Kakerdaja loodusrada algab Mõnuvere-Kooksimetsa teelt, kulgeb läbi Kakerdaja raba, mööda Noku lõkkekohast ja teeb tiiru ümber Väikese ja Suure Kalajärve, jõudes tagasi Noku lõkkekohta. Loodusrajast 4 km on laudteed. Rada jääb RMK Oandu-Aegviidu-Ikla ja RMK Peraküla-Aegviidu-Ähijärve matkateedele. Rajal asub ka Kalajärvede lõkkekoht.

Kaitsealal on ka eraldiseisvaid telkimisalasid ja lõkkekohti.

Matsimäe Pühajärve kaldal on avar telkimisala. Järv on sobiv ujumiseks, samuti on järve ääres ruumi päevitamiseks. 

Matsimäe karjääri lõkkekoht asub Simisalu-Matsimäe loodusraja lõpu lähedal, vanasse karjääri tekkinud veekogu kõrgel kaldal.  

Aegviidu külje all Nikerjärve lähedal paiknev telkimisala on sobiv peatuspaik RMK matkatee läbijatele.

Krani lõkkekoht on Liivoja kaldal asuv laavuga eraldatud ja vaikne lõkkekoht.