Uudised

Märgalade päeva tähistatakse 2. veebruaril. Sel aastal möödub ühe vanima üleilmse looduskaitse kokkuleppe sõlmimisest 50 aastat. Ramsari konventsiooni nimeline algatus loodi märgalade kaitse ja säästliku kasutamise eesmärgil.

Järvamaal toimuva Kurjailma festivali raames avati Norra-Oostriku allikatel ajutine näitus "Prügi paine". Puude külge riputatud näitus koosneb viiest suurest Peeter Eegi välisreisidel tehtud fotost, mille vaated tuletavad meile meelde kuidas loodusesse sattuv prügi kauneid paiku rikub.

24. mail tähistatakse üleeuroopalist kaitsealade päeva. Eesti kaitsealadel toimuvad sel päeval mitmed matkad ja programmid. Juhendajaiks on kaitsealadel tegevad giidid ning toitlustamise eest kannavad hoolt kohalikud toidutootjad.