Uudised

Maailma Meteoroloogia Organisatsioon (WMO) tunnustab iga-aastaselt vähemalt 100-aasta tegutsemislooga ilmavaatlusjaamu. 2021 aastal valiti tunnustuse saajaks Tooma soojaama. Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala paigaldas neljapäeval, 11.

Märgalade päeva tähistatakse 2. veebruaril. Sel aastal möödub ühe vanima üleilmse looduskaitse kokkuleppe sõlmimisest 50 aastat. Ramsari konventsiooni nimeline algatus loodi märgalade kaitse ja säästliku kasutamise eesmärgil.

Järvamaal toimuva Kurjailma festivali raames avati Norra-Oostriku allikatel ajutine näitus "Prügi paine". Puude külge riputatud näitus koosneb viiest suurest Peeter Eegi välisreisidel tehtud fotost, mille vaated tuletavad meile meelde kuidas loodusesse sattuv prügi kauneid paiku rikub.

24. mail tähistatakse üleeuroopalist kaitsealade päeva. Eesti kaitsealadel toimuvad sel päeval mitmed matkad ja programmid. Juhendajaiks on kaitsealadel tegevad giidid ning toitlustamise eest kannavad hoolt kohalikud toidutootjad.

Sündmused

22. juulil tasub Endla looduskaitseala rabamatkajatel arvestada, et looduskeskuse ümbruses ja Linajärve lõkke- ja ujumiskoha juures on tavapärasest rohkem külalisi. Looduskeskuse lähedal toimub OÜ Luureretkede korraldatav lastelaager ning ka ilmahuviliste kokkusaamine.

14.-17.augustil toimub Soomaa rahvuspargi ja Endla looduskaitseala ühine noore looduskaitsja Junior Ranger suvelaager Endla looduskaitsealal. Sel aastal sõidavad Soomaa rahvuspargi noored külla Endla looduskaitseale, kus õpivad tundma Endla looduskaitseala loodust ja eripära.