Kohalikule

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Peipsiveere looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Keskkonnaameti üldkontakt:

Registrikood 70008658 
Narva mnt 7a
15172 Tallinn, Eesti
telefon: 680 7438, faks: 680 7427
e-post: info@keskkonnaamet.ee

Peipsiveere looduskaitsealaga seotud töötajate kontaktid:

Ametikoht Valdkond Kontakt
Regiooni juhataja Lõuna regiooni üldjuhtimine Ena Poltimäe, tel 503 1505, ena.poltimae@keskkonnaamet.ee
Looduskaitse juhtivspetsialist Looduskaitse valdkonna juhtimine Lõuna regioonis Kaili Viilma, tel 505 1955, kaili.viilma@keskkonnaamet.ee
Kaitse planeerimise spetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava Kristel Tatsi, tel 528 9690, kristel.tatsi@keskkonnaamet.ee
Looduskasutuse spetsialist Kaitsealad valitseja kooskõlastused (ehitustegevus, rahvaüritused jm) Mariliis Paal, tel 5695 7205, mariliis.paal@keskkonnaamet.ee
Maahoolduse spetsialist Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine Ragnar Kapaun, tel 5668 5898, ragnar.kapaun@keskkonnaamet.ee
Metsahoiuspetsialist Kaitse- ja hoiualade metsade majandamine Priit Pääslane, tel 515 7852, priit.paaslane@keskkonnaamet.ee
Vee-elustiku spetsialist Harrastuspüügi korraldus jm vee-elustiku teemad Kerli Pettai, tel 730 2256, kerli.pettai@keskkonnaamet.ee
Jahinduse spetsialist Jahinduse korraldus Margo Tannik, tel 516 0148, margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Kaitsekorralduse spetsialist Liigikaitse, taimestik Tarmo Niitla, tel 5698 9604, tarmo.niitla@keskkonnaamet.ee
Kaitsekorralduse spetsialist Liigikaitse, loomastik Jan Siimson, tel 5346 0774, jan.siimson@keskkonnaamet.ee
Keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnaharidusprogrammid, sündmused, koduleht Piret Valge, tel 527 3340, piret.valge@keskkonnaamet.ee

Kõigi Keskkonnaameti lõuna regiooni töötajate kontaktid.

Alam-Pedja looduskaitseala matkaradade ja puhkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Külastusrajatiste kohta saab infot: www.loodusegakoos.ee/. Küsimuste korral võta ühendust:

Ametikoht Ees- ja perekonnanimi Kontakt
Külastusala juht Malle Oras 516 9845, malle.oras@rmk.ee
Loodusvaht Madis Ess 5811 8500, madis.ess@rmk.ee