Külastusvõimalused

Orjaku õpperada

Rada koosneb pikemast Orjaku rajast (2 km) ja lühemast Roostikuringist (0,7 km). Rada on tähistatud postide ja suunaviitadega. Lisaks infotahvlitele ja laudteele on rajal kaks vaatlusplatvormi, kuhu pääseb nii lapsevankri kui ka ratastooliga. Platvormidelt avaneb vaade Käina lahele.

Sääretirbi telkimisala

Kadakatevahel asuval telkimisalal on 2 kaetud lõkkeaset, 3 katusega pink-lauda, kuivkäimla ja puukuur.

Orjaku linnuvaatlustorn

Linnuvaatlustorn asub Käina lahe ääres Orjaku mäel, selle haldajaks on Hiiumaa vald.

Kassari ekspositsioonimaja

Kaitsealal asub SA Hiiumaa Muuseumid Kassari ekspositsioonimaja.  Kassari mõisa paekivist ehitatud valitsejamajas asub Hiiumaa ajalugu ja kultuuri tutvustav püsiekspositsioon. Muuseumis on väga palju esemeid, mis annavad lühiülevaate elust saarel 13. sajandist kuni Eesti Vabariigi taasiseseisvumiseni. Seal on näiteid talupoja-  ja mõisakultuurist, külaelust, käsitööst, põllumajandusest, merenduse ning hariduse ajaloost.

Kohalik kogukond on väga aktiivne. Nende tegemistel saab pilku peal hoida järgmistel sotsiaalmeedia lehekülgedel:

Orjaku õpperada. Foto: Argo Nurs.