Külastaja meelespea

Pea kinni kaitsealal olevatest piirangutest. Täpsemalt saad nendega tutvuda lugedes kaitse-eeskirja.

  • Püüa tegutseda loodusesse jälgi jätmata.
  • Sõidukiga liikle ainult selleks ettenähtud kruusa- või kattega teedel.
  • Liikumispiirangud Käina lahe – Kassari maastikukaitsealal: inimeste viibimine on keelatud Käina lahe ja Vaemla lahe sihtkaitsevööndites 1. aprillist 31. oktoobrini, kusjuures Kadaklaiul viibimine on keelatud 15. veebruarist 31. oktoobrini.
  • Tähistatud/tarastatud eramaal liikumiseks küsi luba omanikult. Põld, istandik ja mesila ei ole matkamiseks.
  • Metsamarju, seeni ja muid loodusande, mis ei ole looduskaitse all, võid korjata juhul, kui korjamiskohas viibimine on lubatud. Eramaal, kui need on piiratud ja tähistatud, on loodusandide korjamiseks vajalik maavaldaja luba.
  • Käina ja Vaemla lahel on kalapüük keelatud.
  • Telgi ja tee lõket ainult selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohtades, lõkkekohast lahkudes kustuta lõke. Kui metsadele on antud tuleohu hoiatus, on lahtise tule tegemine alati keelatud, ka lõkkealustel.
  • Hoia koer looduses liikudes rihma otsas.
  • Kui näed looduse või külastusobjektide kahjustamist, teavita sellest riigiinfo telefonil 1247.

Hädaabinumber on 112.