Kohalikule

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused. Kaitsekorralduskava on kaitsealal vajalike tööde rakenduslik tegevusplaan.

Käina lahe - Kassari maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Keskkonnaamet teostab ka järelevalvet. Loe lisa Keskkonnaameti kodulehelt.

Keskkonnaameti Kärdla kontorid asuvad Kõrgessaare mnt 18 ja Leigri väljak 5, Kärdla, Hiiumaa vald, 92412, Hiiu maakond. Lahtiolekuajad: E-N 9.00–12.00 ja 13.00–16.00, R 9.00–12.00.

Keskkonnaameti üldtelefon: 680 7438; e-post: info@keskkonnaamet.ee

Soovitame vastava spetsialistiga eelnevalt vastuvõtuaeg kokku leppida.

Ametikoht

Valdkond

Kontakt

Hiiumaa büroo juhataja

Hiiu maakonna järelevalve

Marek Põld, 463 1390, marek.pold@keskkonnaamet.ee

Looduskasutuse osakonna vanemspetsialist

Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal

Allar Liiv, tel 5770 2448, allar.liiv@keskkonnaamet.ee

Looduskasutuse osakonna spetsialist

Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal

Maiken Lukas, tel 524 8907, maiken.lukas@keskkonnaamet.ee

Loodushoiutööde büroo vanemspetsialist

Liigikaitse

Rita Miller, tel 5301 1496, rita.miller@keskkonnaamet.ee

Maahoolduse büroo spetsialist

Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine Hiiumaal

Kaie Sarv, tel  503 5918, kaie.sarv@keskkonnaamet.ee

Keskkonnahariduse büroo spetsialist

Keskkonnahariduslikud programmid, sündmused Hiiumaal

Tairi Tappo, tel 5689 8304, tairi.tappo@keskkonnaamet.ee

Metsaosakonna metsahoiu spetsialist

Metsandus, raied kaitsealal

Tiia Tänavsuu, tel 516 7132, tiia.tanavsuu@keskkonnaamet.ee

Looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist

Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava

Andres Miller, tel 5648 0567, andres.miller@keskkonnaamet.ee

Jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse spetsialist

Jahinduse korraldamine

Ivar Marlen, tel 5304 0354, ivar.marlen@keskkonnaamet.ee

Jahinduse ja vee-elustiku büroo vee-elustiku vanemspetsialist

Kalandus, harrastuspüük

Märt Kesküla, tel 523 4410, mart.keskula@keskkonnaamet.ee

Keskkonnahariduse ja kommunikatsiooni osakonna biosfääri programmiala spetsialist

Biosfääri  programmiala teemad

Lia Rosenberg, tel 5690 6205, lia.rosenberg@keskkonnaamet.ee

Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid.

Käina lahe – Kassari maastikukaitseala riigimaadel asuvate õpperadade ja puhkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) külastuskorraldusosakond.

Küsimuste korral võta ühendust:

Ametikoht

Nimi

Kontakt

Külastusala juht

Üllar Soonik

515 8901, 676 7551, ullar.soonik@rmk.ee

Teabejuht

Liis Soonik

5322 9499, 676 7111, liis.soonik@rmk.ee

Loodusvaht

Andrus Roosa

526 0687, andrus.roosa@rmk.ee

Kui märkad looduse või külastusrajatiste kahjustamist, teata sellest telefonile 112.  Keskkonna kahjustamisest või hädas olevast metsloomast anna teada riigiinfo telefonile 1247.