Keskkonnaameti Kärdla kontorid asuvad Kõrgessaare mnt 18 ja Leigri väljak 5, Kärdla, Hiiumaa vald, 92412, Hiiu maakond. Lahtiolekuajad: E-N 9.00–12.00 ja 13.00–16.00, R 9.00–12.00.

Keskkonnaameti üldtelefon: 680 7438; e-post: info@keskkonnaamet.ee

Soovitame vastava spetsialistiga eelnevalt vastuvõtuaeg kokku leppida.

Ametikoht

Valdkond

Kontakt

Hiiumaa büroo juhataja

Hiiu maakonna järelevalve

Marek Põld, 463 1390, marek.pold@keskkonnaamet.ee

Looduskasutuse osakonna vanemspetsialist

Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal

Allar Liiv, tel 5770 2448, allar.liiv@keskkonnaamet.ee

Looduskasutuse osakonna spetsialist

Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused kaitsealal

Maiken Lukas, tel 524 8907, maiken.lukas@keskkonnaamet.ee

Loodushoiutööde büroo vanemspetsialist

Liigikaitse

Rita Miller, tel 5301 1496, rita.miller@keskkonnaamet.ee

Maahoolduse büroo spetsialist

Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine Hiiumaal

Kaie Sarv, tel  503 5918, kaie.sarv@keskkonnaamet.ee

Metsaosakonna metsahoiu spetsialist

Metsandus, raied kaitsealal

Tiia Tänavsuu, tel 516 7132, tiia.tanavsuu@keskkonnaamet.ee

Looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist

Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava

Andres Miller, tel 5648 0567, andres.miller@keskkonnaamet.ee

Jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse spetsialist

Jahinduse korraldamine

Ivar Marlen, tel 5304 0354, ivar.marlen@keskkonnaamet.ee

Jahinduse ja vee-elustiku büroo vee-elustiku vanemspetsialist

Kalandus, harrastuspüük

Märt Kesküla, tel 523 4410, mart.keskula@keskkonnaamet.ee

Keskkonnahariduse büroo spetsialist Keskkonnahariduslikud programmid, sündmused Hiiumaal Ave Huugen, tel 5887 1533, ave.huugen@keskkonnaamet.ee

Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid.

Käina lahe – Kassari maastikukaitseala riigimaadel asuvate õpperadade ja puhkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) külastuskorraldusosakond.

Küsimuste korral võta ühendust:

Ametikoht

Nimi

Kontakt

Külastusala juht

Üllar Soonik

515 8901, 676 7551, ullar.soonik@rmk.ee

Teabejuht

Liis Soonik

5322 9499, 676 7111, liis.soonik@rmk.ee

Loodusvaht

Andrus Roosa

526 0687, andrus.roosa@rmk.ee

Kui märkate katkist või lõhutud kaitseala tähist, andke sellest koos täpse kaardi või koordinaatidega teada e-posti aadressil rmk@rmk.ee. Keskkonna kahjustamisest või hädas olevast metsloomast anna teada riigiinfo telefonile 1247.