Kontaktid

Keskkonnaameti Kärdla kontor, Kõrgessaare mnt 18, Kärdla, Hiiumaa vald, 92412, Hiiu maakond

Keskkonnaameti üldkontakt: tel 662 5999, info@keskkonnaamet.ee. Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Kui märkate rikkumisi kaitsealal või abi vajavaid loomi, teavitage sellest riigiinfo telefonil 1247.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem. Klienditeeninduse üldisest korraldusest COVID-19 ajal saab tutvuda lähemalt Keskkonnaameti kodulehel.

Käina lahe – Kassari maastikukaitsealaga seotud Keskkonnaameti töötajate kontaktid


Hiiumaa büroo juhataja

Hiiu maakonna järelevalve

Marek Põld, tel 463 1390, marek.pold@keskkonnaamet.ee


Looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist

Looduskaitse valdkonna juhtimine Lääne ja Pärnu maakonnas

Meeli Kesküla, tel 5345 4246, meeli.kesküla@keskkonnaamet.ee


Metsaosakonna metsahoiu vanemspetsialist 

Metsandus, raied kaitsealal

Tõnis Ruber, tel 514 9148, tonis.ruber@keskkonnaamet.ee


Loodushoiutööde büroo vanemspetsialist 

Liigikaitse

Rita Miller, tel 5301 1496, rita.miller@keskkonnaamet.ee


Maahoolduse büroo vanemspetsialist

Poollooduslike koosluste hoolduse korraldamine

Kaie Sarv, tel  503 5918, kaie.sarv@keskkonnaamet.ee


Looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist

Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava

Andres Miller, tel 503 6455, andres.miller@keskkonnaamet.ee


Jahinduse ja vee-elustiku büroo jahinduse spetsialist

Jahinduse korraldamine

Ivar Marlen, tel 5304 0354, ivar.marlen@keskkonnaamet.ee


Jahinduse ja vee-elustiku büroo vee-elustiku vanemspetsialist

Kalandus, harrastuspüük

Märt Kesküla, tel 523 4410, mart.keskula@keskkonnaamet.ee


Keskkonnahariduse osakonna spetsialist

Keskkonnahariduslikud programmid, sündmused, kodulehe haldamine

Ave Huugen, tel 5887 1533, ave.huugen@keskkonnaamet.ee


 

Riigimetsa Majandamise Keskuse töötajate kontaktid

Üllar Soonik, külastusala juht, tel 515 8901, 676 7551, ullar.soonik@rmk.ee

Liis Soonik, teabejuht, tel 5322 9499, 676 7111, liis.soonik@rmk.ee 

Andrus Roosa. loodusvaht, tel 526 0687, andrus.roosa@rmk.ee 


Kui märkate katkist või lõhutud kaitseala tähist, andke sellest koos täpse kaardi või koordinaatidega teada e-posti aadressil rmk@rmk.ee. Käina lahe – Kassari maastikukaitseala riigimaadel asuvate õpperadade ja puhkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) külastuskorraldusosakond. Loe külastusvõimalustest lähemalt leheküljelt Loodusega koos. Lisaks külastuskorraldusele korraldab RMK riigimaadel metsade majandamist ja looduskaitsetöid. RMK tegevustest looduskaitse valdkonnas saab ülevaate RMK kodulehelt.