Loodusharidus

Alam-Pedja looduskeskus

Jüriküla, Puurmani vald, Jõgevamaa

Kaitseliidu Jõgeva malevale kuuluvas Kirna õppekeskuses Jürikülas leiab sõbralikult ühe katuse alt nii loodus- kui riigikaitsjad. Õppekeskusesse saab Tallinn-Tartu maanteelt Puurmani sillalt Jüriküla poole pöörates, u 5 km pärast silla ületamist jõuab aiaga ümbritsetud hooneteni. Keskuse valvur tervitab külastajat rõõmsalt ja juhatab edasi. Keskuses saab tutvuda looduskaitseala tutvustava püsinäitusega, vaadata piirkonna loodust tutvustavaid õppevideot ja mängida kaitseala põrandamängu. Looduskeskus pakub võimalust osaleda kaitseala teemalistel õppeprogrammidel ja matkadel. Pakutavate programmide ja nende kirjeldustega saab tutvuda portaalis keskkonnaharidus.ee

Looduskeskuse külastamine ja õppeprogrammidel osalemine on tasuta. Külastamise soovi korral võtke ühendust: Piret Valge, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, tel 527 3340, piret.valge@keskkonnaamet.ee 

Alam-Pedja looduskeskus asub Kaitseliidu Kirna õppehoones. Foto: Piret Valge

Ekspositsiooniruum on külastajate ootel. Foto: Piret Valge

 

Palupõhja looduskool

Palupõhja, Tartumaa

Palupõhja looduskool tegutseb alates 2001. aastast. Looduskool on koht, kus saab arendada looduse tundmist ja tunnetamist õppepäevade, õppelaagrite, matkade, talgute ja praktikumide vormis. Looduskool pakub võimaluse õuesõppeks, looduse süvaõppeks (nt linnud, putukad, taimed, loodusfotograafia, käsitöö) ja loodusväärtuste kaitse vajaduse tutvustamiseks. Looduskoolis on seminariruum, majutus- ja toitlustusvõimalused (majas kuni 20-le) ning varustus loodusõppeprogrammide läbiviimiseks. Looduskooli baasiks on renoveeritud talumaja Emajõe kaldal, "klassiruumiks" Alam-Pedja looduskaitseala mitmekesised maastikud. Looduskool kuulub Eestimaa Looduse Fondi (ELF) ja LKÜ Kotkas kaasomandisse.

Looduskooli on oodatud igas eas õppijad, kes on iseseisvad, vastutustundlikud, avatud ja õppimishimulised.

PERED (perepäevad, talgud, õpitoad, perematkad);

LAPSED (klassid, väiksemad grupid, eeldab juhendaja olemasolu)

Vastuvõetava grupi suurus sõltub aastaajast:

1 päev (kuni 40 in);

mitmepäevased (kuni 20 in);

ASUTUSED: loodushoiu organisatsioonid, koolid, ülikoolid, ettevõtted jt;

TÄISKASVANUD (talgud, matkad, seminarid, õpetaja/ juhendaja koolitus jm)

Looduskooli tulemiseks võtke ühendust: palupohja@gmail.com või Robert Oetjen, tel (+372) 503 9996

http://www.palupohja.ee/et

Palupõhja looduskool. Foto: Piret Valge

Käsitöölaagriliste punutud makrameepaelad. Foto: Triin Libe