Loodusharidus

Alam-Pedja looduskeskus on üle antud Kaitseliidule. 

Alam-Pedja looduskeskus asub Kaitseliidu Kirna õppehoones. Foto: Piret Valge

Ekspositsiooniruum. Foto: Piret Valge

 

Keskkonnaameti poolt pakutav loodusharidus

Keskkonnaamet pakub võimalust osaleda kaitseala teemalistel õppeprogrammidel ja matkadel. Pakutavate programmide ja nende kirjeldustega saab tutvuda portaalis keskkonnaharidus.ee

Külastamise soovi korral võtke ühendust: Elo Raspel, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, tel 53419205, elo.raspel@keskkonnaamet.ee 

 

Palupõhja looduskool

Palupõhja, Tartumaa

Palupõhja looduskool tegutseb alates 2001. aastast. Looduskool on koht, kus saab arendada looduse tundmist ja tunnetamist õppepäevade, õppelaagrite, matkade, talgute ja praktikumide vormis. Looduskool pakub võimaluse õuesõppeks, looduse süvaõppeks (nt linnud, putukad, taimed, loodusfotograafia, käsitöö) ja loodusväärtuste kaitse vajaduse tutvustamiseks. Looduskoolis on seminariruum, majutus- ja toitlustusvõimalused (majas kuni 20-le) ning varustus loodusõppeprogrammide läbiviimiseks. Looduskooli baasiks on renoveeritud talumaja Emajõe kaldal, "klassiruumiks" Alam-Pedja looduskaitseala mitmekesised maastikud. Looduskool kuulub Eestimaa Looduse Fondi (ELF) ja LKÜ Kotkas kaasomandisse.

Looduskooli on oodatud igas eas õppijad, kes on iseseisvad, vastutustundlikud, avatud ja õppimishimulised.

PERED (perepäevad, talgud, õpitoad, perematkad);

LAPSED (klassid, väiksemad grupid, eeldab juhendaja olemasolu)

Vastuvõetava grupi suurus sõltub aastaajast:

1 päev (kuni 40 in);

mitmepäevased (kuni 20 in);

ASUTUSED: loodushoiu organisatsioonid, koolid, ülikoolid, ettevõtted jt;

TÄISKASVANUD (talgud, matkad, seminarid, õpetaja/ juhendaja koolitus jm)

Looduskooli tulemiseks võtke ühendust: palupohja@gmail.com või Robert Oetjen, tel (+372) 503 9996

http://www.palupohja.ee/et

Palupõhja looduskool. Foto: Piret Valge

Käsitöölaagriliste punutud makrameepaelad. Foto: Triin Libe