Kohalikule

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Alam-Pedja looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Üldkontakt:

Registrikood 70008658 
Keskkonnaamet
Roheline 64, 80010 Pärnu, Eesti

Üldtelefon: 662 5999; faks: 680 7427

E-post: info@keskkonnaamet.ee

 

Alam-Pedja looduskaitsealaga seotud töötajate kontaktid:

Ametikoht

Valdkond

Kontakt

  Looduskasutuse osakonna juhataja

Looduskaitse valdkonna juhtimine

Kaili Viilma, tel 505 1955,

kaili.viilma@keskkonnaamet.ee 

Looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist

 

Märt Holtsmann, tel 5138171,

mart.holtsmann@keskkonnaamet.ee

Looduskaitse planeerimise osakonna spetsialist

Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava

Kaidi Erik, tel 56664780, 

kaidi.erik@keskkonnaamet.ee 

Looduskasutuse osakonna spetsialist

Kaitsealad valitseja kooskõlastused (ehitustegevus, rahvaüritused jm)

Kai Kimmel, tel 507 7652,

kai.kimmel@keskkonnaamet.ee

Maahoolduse spetsialist

Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine

Ragnar Kapaun, tel 5668 5898,

ragnar.kapaun@keskkonnaamet.ee

Metsahoiuspetsialist

Kaitse- ja hoiualade metsade majandamine

Priit Pääslane, tel 515 7852,

priit.paaslane@keskkonnaamet.ee

Vee-elustiku spetsialist

Harrastuspüügi korraldus jm vee-elustiku teemad

Kerli Pettai, tel 730 2256,

kerli.pettai@keskkonnaamet.ee

Jahinduse spetsialist

Jahinduse korraldus

Margo Tannik, tel 516 0148,

margo.tannik@keskkonnaamet.ee

Kaitsekorralduse spetsialist

Kaitsealuse taimestikuga ja karuputke tõrjumisega seotud küsimused

Tarmo Niitla, tel 5698 9604,

tarmo.niitla@keskkonnaamet.ee

Kaitsekorralduse spetsialist

Kaitsealuse loomastikuga seotud küsimused, loodushoiutööd ning hane- ja kiskjakahjud kaitsealal

Britta Kalgan, tel 518 0337, 

britta.kalgan@keskkonnaamet.ee

Keskkonnahariduse spetsialist

Keskkonnaharidusprogrammid, sündmused, koduleht

Piret Valge, tel 527 3340,

piret.valge@keskkonnaamet.ee

 

Ametikoht Ees- ja perekonnanimi Kontakt
Külastusala juht Malle Oras 516 9845, malle.oras@rmk.ee
Loodusvaht Madis Ess 5811 8500, madis.ess@rmk.ee