Kohalikule

Kaitseala kaks kõige tähtsamat dokumenti on kaitse-eeskiri ja kaitsekorralduskava. Kaitse-eeskiri paneb paika kaitseala erinevad vööndid ning vööndites keelatud ja lubatud tegevused, kaitsekorralduskava on kaitseala rakenduslik tegevusplaan.

Alam-Pedja looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Keskkonnaameti üldkontakt:

Registrikood 70008658 
Narva mnt 7a
15172 Tallinn, Eesti
telefon: 680 7438, faks: 680 7427
e-post: info@keskkonnaamet.ee

Alam-Pedja looduskaitsealaga seotud töötajate kontaktid:

Ametikoht Valdkond Kontakt
Regiooni juhataja Lõuna regiooni üldjuhtimine Ena Poltimäe, tel 503 1505, ena.poltimae@keskkonnaamet.ee
Looduskaitse juhtivspetsialist Looduskaitse valdkonna juhtimine Lõuna regioonis Kaili Viilma, tel 505 1955, kaili.viilma@keskkonnaamet.ee
Kaitse planeerimise spetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava Maarja Annuk, tel 776 2424, maarja.annuk@keskkonnaamet.ee
Looduskasutuse spetsialist Kaitsealad valitseja kooskõlastused (ehitustegevus, rahvaüritused jm) Kai Kimmel, tel 507 7652, kai.kimmel@keskkonnaamet.ee
Maahoolduse spetsialist Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine Ragnar Kapaun, tel 5668 5898, ragnar.kapaun@keskkonnaamet.ee
Metsahoiuspetsialist Kaitse- ja hoiualade metsade majandamine Priit Pääslane, tel 515 7852, priit.paaslane@keskkonnaamet.ee
Vee-elustiku spetsialist Harrastuspüügi korraldus jm vee-elustiku teemad Kerli Pettai, tel 730 2256, kerli.pettai@keskkonnaamet.ee
Jahinduse spetsialist Jahinduse korraldus Margo Tannik, tel 516 0148, margo.tannik@keskkonnaamet.ee
Kaitsekorralduse spetsialist Liigikaitse, taimestik Tarmo Niitla, tel 5698 9604, tarmo.niitla@keskkonnaamet.ee
Kaitsekorralduse spetsialist Liigikaitse, loomastik Jan Siimson, tel 5346 0774, jan.siimson@keskkonnaamet.ee
Keskkonnahariduse spetsialist Keskkonnaharidusprogrammid, sündmused, koduleht Piret Valge, tel 527 3340, piret.valge@keskkonnaamet.ee

Kõigi Keskkonnaameti lõuna regiooni töötajate kontaktid.

Alam-Pedja looduskaitseala matkaradade ja puhkekohtade haldaja on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Külastusrajatiste kohta saab infot: www.loodusegakoos.ee/. Küsimuste korral võta ühendust:

Ametikoht Ees- ja perekonnanimi Kontakt
Külastusala juht Malle Oras 516 9845, malle.oras@rmk.ee
Loodusvaht Madis Ess 5811 8500, madis.ess@rmk.ee