Kaitsealast
 • 1931. aastal tegi Gustav Vilberg ajakirjas Eesti Mets ettepaneku luua Alam-Pedja piirkonda suurepinnaline kaitseala.
 • Alam-Pedja looduskaitseala loodi 1994. aastal.
 • Üleujutuste korral võib Emajõe ning Pedja ja Põltsamaa jõe alamjooksu ühine üleujutusala ulatuda üle 9 000 ha, jättes vee alla ligi kolmandiku kaitsealast.
 • Alam-Pedja looduskaitsealast on soode ja soometsade all 72%.
 • Alam-Pedja luhalaam on Kasari deltaluha järel suuruselt teine Eestis. 
 • Maailmas hävimisohus liikidest pesitsevad kaitsealal suur-konnakotkas, merikotkas, rukkirääk ja rohunepp.
 • Alam-Pedja luhtadel on Baltimaade tähtsaimad rohunepi pesitsusalad. 
 • Alam-Pedja looduskaitseala vapiloom on emahunt pojaga.
 • Alam-Pedja looduskaitseala on rahvusvahelise tähtsusega märgala ehk Ramsari ala (aastast 1997) ja linnuala ehk IBA ala (aastast 2003).
 • Alam-Pedja looduskaitseala kuulub üleeuroopalisse Natura 2000 võrgustikku.
 • Alam-Pedja looduskaitseala valitseja on Keskkonnaamet.

 

Hunt rabamaastikus. Foto: Sven Začek.