Uudised

Sügisesel lehtede kolletamise ja langemise ajal said mitmel pool kaitsealadel taas kokku noored looduskaitsjad. Soomaa ja Vilsandi noored pidasid ühist seminari Saaremaal, Alutaguse ja Matsalu noored avastasid enda koduseid rahvusparke.

24. novembril on Alutaguse rahvuspargi kolmas sünnipäev. 
Alutaguse rahvuspargis hoitakse ja tutvustatakse Ida-Eestile omaseid ulatuslikke soo-, metsa- ja rannikumaastikke ning kultuuripärandit. 

Alutaguse rahvuspark asub piirialal, kus kohtuvad eesti, vadja ja vene kultuurid, keel ja religioon. 7.-9. oktoobrini vältavatel kultuuripärandi päevadel keskendutakse seminaride ja ekskursioonidega arheoloogiapärandile, vadja kultuurile ja õigeusu rollile piirkonnas.

Märtsikuu viimasel päeval toimunud Alutaguse rahvuspargi kootöökogus oli arutelul Eestimaa Looduse Fondi (ELF) ettepanek laiendada rahvuspargi piire. Alutaguse rahvuspark moodustati 2018. aastal peamiselt suuri soostikke hõlmavate kaitsealade baasil.

Märgalade päeva tähistatakse 2. veebruaril. Sel aastal möödub ühe vanima üleilmse looduskaitse kokkuleppe sõlmimisest 50 aastat. Ramsari konventsiooni nimeline algatus loodi märgalade kaitse ja säästliku kasutamise eesmärgil.

Keskkonnaamet koos mitmete partneritega korraldas 2020. aastal  kolm rahvuspargi kultuuripärandit käsitlevad seminari, mille käigus valmisid ka videoloengud rahvuspargi kultuuriväärtustest. Rääkisime Alutaguse murretest, õigeusust, militaarpärandist, taluarhitektuurist.

Sündmused

31. märtsil algusega kell 15 toimub Alutaguse rahvuspargi koostöökogu kaitse-eeskirja ja kaitsekorralduskava töögrupi koosolek, kus tutvustatakse Eestimaa Looduse Fondi poolt esitatud Alutaguse rahvuspargi laiendusettepanekut.

Keskkonnaamet ja Muinsuskaitseamet koostöös Tartu Ülikooli, Konstantinoopoli Patriarhaadi Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikuga kutsuvad Teid 17. detsembril  kell 13.00-16.00 toimuvale zoom seminarile Alutaguse kandi murretest ja õigeusust.