Kontaktid

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Tegevuste planeerimisel kaitsealal (sh ehitustegevus, metsamajandamine, paadimatkad, kalapüük, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Üldkontakt: Keskkonnaamet, Roheline 64, tel 662 5999, e-post: info@keskkonnaamet.ee. Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem. 

 
Vooremaa kaitsealaga seotud Keskkonnaameti spetsialistide kontaktid

Looduskasutuse osakonna spetsialist    

Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused, veemootorsõidukite load    

Jõgevamaal Kai Kimmel, tel 528 96852, kai.kimmel@keskkonnaamet.ee

Tartumaal Maris Liiv, tel 5694 9226, maris.liiv@keskkonnaamet.ee


Metsahoiuspetsialist    

Kaitse- ja hoiualade metsade majandamine

Tartumaal Priit Pääslane, tel 5157 852, priit.paaslane@keskkonnaamet.ee

Jõgevamaal Madis Kullamaa, tel 5750 3069, madis.kullamaa@keskkonnaamet.ee


Maahoolduse büroo spetsialist    

Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine    

Ragnar Kapaun, tel 5668 5898, ragnar.kapaun@keskkkonnaamet.ee


Vee-elustiku spetsialist    

Harrastuspüügi korraldus jm vee-elustiku teemad     

Jarko Jaadla, tel 5366 2619, jarko.jaadla@keskkonnaamet.ee


Jahinduse spetsialist    

Jahinduse korraldus kaitsealal    

Heete Ausmeel, tel 5688 6919, heete.ausmeel@keskkonnaamet.ee


Kaitse korralduse spetsialist    

Kaitsealuse loomastikuga seotud küsimused, loodushoiutööd     

Peeter Anijalg, tel 53813589, peeter.anijalg@keskkonnaamet.ee

Kaitsealuse taimestikuga ja karuputke tõrjumisega seotud küsimused    

Maria Rätsep, tel 5698 9604, maria.ratsep@keskkonnaamet.ee
 


Kaitse planeerimise spetsialist    

Kaitse-eeskirja täiendamine, kaitsekorralduskava koostamine     

Kaidi Erik, tel 5666 4780, kaidi.erik@keskkonnaamet.ee


Keskkonnahariduse büroo  spetsialist    

Kaitseala lehe haldamine, keskkonnahariduslikud programmid, sündmused     

Elo Raspel, tel 5341 9205, elo.raspel@keskkonnaamet.ee

 

Piirkondlikud RMK spetsialistide kontaktid

Vooremaa maastikukaitsealal haldab Elistvere õpperada, puhkekohta ja loomaparki ning Raigastvere vaatetorni Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). 

Kui märkad looduses katkiust kaitseala tähist, siis anna sellest teada (koos kaardi või koordinaatidega) e-postile rmk@rmk.ee.

RMK külastuskorralduse spetsialist    

Andri Plato, tel 5400 4851, andri.plato@rmk.ee


Loodusvaht    Monre Mäerand, tel 5053 395
 

Teiste puhkekohtade, sh ujumiskohtade heakorra eest vastutab kohalik omavalitsus – Jõgeva või Tartu vald.