Kontaktid

Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Tegevuste planeerimisel kaitsealal (sh ehitustegevus, metsamajandamine, paadimatkad, kalapüük, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.

Üldkontakt: Keskkonnaamet, Roheline 64, tel 662 5999, e-post: info@keskkonnaamet.ee.

Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt. Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem. Klienditeeninduse üldisest korraldusest COVID-19 ajal saab tutvuda lähemalt Keskkonnaameti kodulehel.

 
Vooremaa kaitsealaga seotud Keskkonnaameti spetsialistide kontaktid

Ametikoht

Valdkond

Kontakt

Looduskasutuse osakonna spetsialist

Rahvaürituste, projekteerimis-tingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused Jõgeva vallas, veemootorsõidukite load

Kai Kimmel, tel 5077 652, kai.kimmel@keskkonnaamet.ee

Rahvaürituste, projekteerimis-tingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused Tartu vallas

Maris Liiv, tel 5694 9226, maris.liiv@keskkonnaamet.ee

Looduskasutuse kooskõlastused ja seisukohad Jõgevamaa parkides ja üksikobjektidel

Hille Lapp, tel  5101 507, hille.lapp@keskkonnaamet.ee

Metsahoiuspetsialist

Kaitse- ja hoiualade metsade majandamine Tartu maakonnas

Priit Pääslane, tel 5157 852, priit.paaslane@keskkonnaamet.ee

Metsahoiuspetsialist Kaitse- ja hoiualade metsade majandamine Jõgeva maakonnas Madis Kullamaa, tel 5750 3069, madis.kullamaa@keskkonnaamet.ee
 

Maahoolduse büroo spetsialist

Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine

Ragnar Kapaun, tel 5668 5898, ragnar.kapaun@keskkkonnaamet.ee

Vee-elustiku spetsialist

Harrastuspüügi korraldus kaitsealal

Maili Lehtpuu, tel 5355 5638, maili.lehtpuu@keskkonnaamet.ee

Jahinduse spetsialist

Jahinduse korraldus kaitsealal

Raivo Sass, tel 5688 6919, raivo.sass@keskkonnaamet.ee

Kaitse korralduse spetsialist

Kaitsealuse loomastikuga seotud küsimused, loodushoiutööd ning hane- ja kiskjakahjud kaitsealal

Britta Kalgan, tel 518 0337, britta.kalgan@keskkonnaamet.ee

Kaitsealuse taimestikuga ja karuputke tõrjumisega seotud küsimused

Maria Rätsep, tel 5698 9604, maria.ratsep@keskkonnaamet.ee

Kaitse planeerimise spetsialist

Kaitse-eeskirja täiendamine, kaitsekorralduskava koostamine 

Kaidi Erik, tel 566 64780, kaidi.erik@keskkonnaamet.ee

Keskkonnahariduse büroo  spetsialist

Keskkonnahariduslikud programmid, sündmused Jõgevamaal, kaitseala lehe haldamine

Elo Raspel, tel 5341 9205, elo.raspel@keskkonnaamet.ee

Keskkonnahariduslikud programmid, sündmused Tartumaal

Piret Valge, tel 5273 340, piret.valge@keskkonnaamet.ee

Kõigi Keskkonnaameti töötajate kontaktid https://www.keskkonnaamet.ee/et/kontakt
NB Külastusaja palume eelnevalt ametnikega kokku leppida.

Vooremaa maastikukaitsealal haldab Elistvere õpperada, puhkekohta ja loomaparki ning Raigastvere vaatetorni Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Küsimuste korral võta ühendust:

RMK külastuskorraldus

Kontakt

RMK külastuskorralduse spetsialist piirkonnas

Andri Plato, tel 5400 4851, andri.plato@rmk.ee

RMK piirkondlik loodusvaht

Monre Mäerand, tel 5053 395

Kui märkad looduses katkiust kaitseala tähist, siis anna sellest teada (koos kaardi või koordinaatidega) e-postile rmk@rmk.ee.

Teiste puhkekohtade, sh ujumiskohtade heakorra eest vastutab kohalik omavalitsus – Jõgeva või Tartu vald.