Koostöökogu

Keskkonnaamet on moodustamas Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala koostöökogu, mis on nõuandev kogu kaitseala valitsejale maastikukaitseala kaitse-eesmärkide täitmisel. Koostöökogu põhiülesandeks on aidata kaasa kaitseala kaitse korraldamisse ning vahetada infot. Koostöökogu on vabatahtlik ühendus ja selle tööst on oodatud osa võtma kohaliku kogukonna, huvigruppide ja  maastikukaitseala kaitsekorralduse eest vastutavate või sellega seotud ametkondade esindajad.

Koostöökogu protokollid
28.10.2022

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala koostöökogu moodustamise koosolek toimus 28.10.2022 Tallinnas. Koosolekul tutvustati koostamisel olevat statuuti, kaitse-eeskirja muutmist ning arutati erinevate osapoolte ootusi kaitseala kaitse korraldamisel.
Ettekanne