Kontaktid

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel (sh ehitustegevus, metsamajandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt. Loe lisaks Keskkonnaameti kodulehelt.
Keskkonnaameti üldkontakt: Roheline 64, Pärnu, 80010, tel 662 5999,                
e-post: info@keskkonnaamet.ee

Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealaga seotud ametnikud ja nende kontaktid:

Looduskasutuse koordineerimine Põhja piirkonnas 
Looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist Maret Vildak, tel 554 4646, maret.vildak@keskkonnaamet.ee


Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja nõusolekut vajavate tegevuste kooskõlastamine  
Looduskasutuse osakonna spetsialist Triin Ristmets, tel 5698 1773, triin.ristmets@keskkonnaamet.ee 


Kaitse-eeskirja, kaitsekorralduskava koostamine 
Looduskaitse planeerimise osakonna juhtivspetsialist Riina Kotter, tel 503 7128, riina.kotter@keskkonnaamet.ee


Kaitseala metsade majandamiseks lubade andmine
Metsaosakonna metsahoiu vanemspetsialist Raimond Kaev, tel 5695 1141, raimond.kaev@keskkonnaamet.ee


Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine
Maahoolduse büroo spetsialist Evelin Loel, tel 5688 4341, evelin.loel@keskkonnaamet.ee
 


Liigikaitse (taimestik, seenestik) korraldamine (loodushoiutööd, võõrliigi tõrje) loodushoiutööde büroo spetsialist Roman Zuzjonok, tel
5690 2018 roman.zuzjonok@keskkonnaamet.ee


Liigikaitse (loomastik) korraldamine (loodushoiutööd, võõrliigi tõrje)
loodushoiutööde büroo vanemspetsialist Monika Laurits-Arro, tel 5302 0849,
monika.laurits@keskkonnaamet.ee


Keskkonnahariduslikud programmid, sündmused 
keskkonnahariduse osakonna spetsialist Reet Kristian, tel 5590 0650, reet.kristian@keskkonnaamet.ee 


Kui märkate rikkumisi või abi vajavaid loomi, teavitage sellest riigiinfo telefonile 1247.