Kaitsealast
 • Mustamäe nõlv on meenutus jääajast ja kunagisest mererannavööndist.
 • Nõlva kõrgus kaitseala piires on 15-30 meetrit ja pikkus umbes 3 km. 
 • Rõõmuallika metsas avaneb veerohkel ajal umbes ühe kilomeetrisel lõigul 24 allikat, millest suurim on Rõõmuallikas.
 • Kaitsealal kasvad väga eriilmelised metsad – nõmme- ja palumännikud, kuuse- ja kuuse-segametsad, lehtpuu segametsad ning linnaoludes haruldane lodumets.
 • Kaitsealal kasvab kümme kaitsealust taimeliiki, tähelepanuväärseim on liivikutel kasvav nõmmnelk.
 • Kaitsealal on registreeritud üle 120 linnuliigi. Pelgliku eluviisiga kanakull pesitseb kaitsealal juba rohkem kui kümme aastat.  
 • Õpiringi kivid on kaks rändrahnu, mida uurisid ja mõõdistasid Tallinna Koolinoorte Loodusesõprade Ühingu geograafiaringi õpilased juba 1935. aastal.
 • 19. sajandil tunti ala ka Siniste mägedena, sest mets paistis eemalt sinise viiruna.
 • Kaitseala valitseja on Keskkonnaamet.
  männioksal istuv valge-musta triibulise rinnaesisega kulliline
  Kanakull. Foto: Aarne Tuule