Koostöökogu

Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala koostöökogu loodi nõuandva koguna 28. oktoobril 2022. Koostöökogu töö on reguleeritud Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala koostöökogu statuudiga, mis on kinnitatud Keskkonnaameti peadirektori poolt
16. veebruaril 2023.
Koostöökogu põhiülesanded:
kaitseala väärtuste kaitsmisele, taastamisele, uurimisele ja tutvustamisele kaasa aitamine, kaitsekorralduslike küsimuste lahendamiseks ettepanekute tegemine, 
piirkonnaga seotud planeeringute, arengukavade ja strateegiate ühildamisele kaasa aitamine, infovõrgustiku loomine, koostöö arendamine kaitsekorraldusega seotud asutuste ja organisatsioonidega ning kohaliku kogukonnaga.
Koostöökogu on vabatahtlik ühendus ja selle tööst on oodatud osa võtma kohaliku kogukonna, huvigruppide ja  maastikukaitseala kaitsekorralduse eest vastutavate või sellega seotud ametkondade esindajad.
Info: Maret Vildak, Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist,
e-mail: maret.vildak@keskkonnaamet.ee


Koostöökogu protokollid:

2023

16.11.2023

01.06.2023

07.02.2023

2022

28.10.2022
Ettekanne