Külastajale

Nabala-Tuhala piirkonna maastikud on kujundanud karst. Kivimite lõhedesse on põhjavesi uuristanud maa-aluste jõgede sängid, koopad ja teised karstivormid. Veerohkel ajal täidab vesi kõik maa-alused tühimikud, salajõgede sängid täituvad veega ja vesi lainetab ka aladel, mis tavaliselt on kuivad. Tuntuimaks vaatamisväärsuseks on veerohkel ajal „keema hakkava“ Tuhala Nõiakaev. 
Kaitseala loodus- ja kultuuriväärtuse tundmaõppimiseks on 3 matkarada. 
Ettevalmistatud ja tähistatud lõkkekohti kaitsealal ei ole. 

Tuhala looduskeskus 

Nõiakaevu kõrval Sulu talu kunagises elumajas. Ei ole avatud. 

Tuhala ümbruse matkarada 2,5 km

Matkarada tutvustab Tuhala karstiala ja on jalgsi läbimiseks. Rada algab Nõiakaevu juures olevast parklast. Rajal on tähistatud 20 huvipunkti. 
https://www.tuhalalooduskeskus.ee/karstiala-ja-matkarada 

Möllu allika matkarada 1,6 km

Matkarada tutvustab Möllu allikat, piirkonna loodust ja kultuurilugu. Rada on jalgsi läbimiseks. 

RMK Peraküla-Aegviidu-Ähijärve matkatee

Matkatee läbib kaitseala loodenurka ca 2,8 km lõiguna ja on jalgsi läbitav.