Kontaktid

Keskkonnaameti üldkontakt: Roheline 64, Pärnu, 80010,
tel 662 5999, e-post: info@keskkonnaamet.ee

Nabala-Tuhala looduskaitsealaga seotud ametnikud ja nende kontaktid:

Looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist

Looduskasutuse ja kultuuripärandi juhtimine Lääne piirkonnas 
Meeli Kesküla, tel 5345 4246,  meeli.keskula@keskkonnaamet.ee


Looduskasutuse osakonna spetsialist

Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused  
Nurana Olonen tel 5865 2539, nurana.olonen@keskkonnaamet.ee 


Looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist

Kaitse-eeskirja, kaitsekorralduskava koostamine 
Kristi Pai, tel 5695 8657, kristi.pai@keskkonnaamet.ee


Metsahoiu vanemspetsialistid

Kaitse- ja hoiualade metsade majandamine
Harjumaal Teet Tamm, tel 501 9274, teet.tamm@keskkonnaamet.ee  
Raplamaal Tõnis Ruber tel 514 9148, tonis.ruber@keskkonnaamet.ee


Maahoolduse büroo spetsialist

Poollooduslike koosluste taastamise ja hoolduse korraldamine
Maarja Vilpart, tel 5699 8201, maarja.vilpart@keskkonnaamet.ee
 


Loodushoiutööde büroo spetsialist

Liigikaitse (taimestik, seenestik), kaitse korraldamine (loodushoiutööd, võõrliigi tõrje)
Roman Zuzjonok, tel 5690 2018, roman.zuzjonok@keskkonnaamet.ee


Jahinduse vanemspetsialist

Jahinduse korraldus
Uno Treier, tel 514 9565, uno.treier@keskkonnaamet.ee


Keskkonnahariduse osakonna spetsialistid

keskkonnahariduslikud programmid, sündmused
Harjumaal spetsialist Reet Kristian, tel 5590 0650, e-post: reet.kristian@keskkonnaamet.ee
Raplamaal peaspetsialist Maarika Männil, tel 5328 5846, e-post: maarika.mannil@keskkonnaamet.ee
 

Kui märkate rikkumisi või abi vajavaid loomi, teavitage sellest riigiinfo telefonil 1247.

Kui soovite spetsialistiga kohtuda, palun leppige kohtumine kokku vähemalt päev varem.