Kaitsealast

Haanja looduspargi eesmärgiks on kaitsta ja tutvustada Haanja kõrgustikku, ürgorgusid, pärandmaastikke ning elurikkust.

Haanja looduspargis asuvad:

  • Baltimaade kõrgeim tipp – Suur Munamägi (318 m)
  • Eesti kõige sügavam järv – Rõuge Suurjärv (38 m)
  • Eesti kõige kõrgemal asuv järv – Tuuljärv (257 m ü.m.p)
  • Eesti sügavaim ürgorg – Kütiorg (70 m)
  • Eesti kõige suurema languga jõgi – Piusa jõgi (214 m) 
  • Eestis ainulaadne Hinni kanjon
  • Eesti kõige paksema turbalasundiga raba Vällamäe jalamil (17 m).

Looduspargis on teada 29 kaitstava liigi esinemine. Tähelepanuväärsemad on must-toonekurg (Ciconia nigra), väike-konnakotkas (Clanga pomarina), laanerähn (Picoides tridactylus), punaselg-õgija (Lanius collurio) ja rukkirääk (Crex crex).

Haanja looduspark kuulub üleeuroopalisse Natura 2000 võrgustikku.

Haanja looduspargi valitseja on Keskkonnaamet.

Viitina küla Haanja looduspargis
Haanja looduspargis on rohkelt järvi, nii ka Viitina külas. Foto: Jaanus Tanilsoo