Kaitsealast

Haanja looduspargi eesmärgiks on kaitsta ja tutvustada Haanja kõrgustikku, ürgorgusid, pärandmaastikke ning elurikkust.

Haanja looduspargis asuvad:

  • Baltimaade kõrgeim tipp – Suur Munamägi (318 m)
  • Eesti kõige sügavam järv – Rõuge Suurjärv (38 m)
  • Eesti kõige kõrgemal asuv järv – Tuuljärv (257 m ü.m.p)
  • Eesti sügavaim ürgorg – Kütiorg (70 m)
  • Eesti kõige suurema languga jõgi – Piusa jõgi (214 m) 
  • Eestis ainulaadne Hinni kanjon
  • Eesti paksema turbalasundiga raba Vällamäe jalamil (17 m).

Looduspargis on teada 29 kaitstava liigi esinemine. Tähelepanuväärsemad on must-toonekurg (Ciconia nigra), väike-konnakotkas (Clanga pomarina), laanerähn (Picoides tridactylus), punaselg-õgija (Lanius collurio) ja rukkirääk (Crex crex).

Haanja looduspark kuulub üleeuroopalisse Natura 2000 võrgustikku.

Haanja looduspargi valitseja on Keskkonnaamet.

Rõuge järvemaastik. Foto: Jaanus Tanilsoo