Kohalikule

Haanja looduspargi valitseja on Keskkonnaamet. Majandustegevuste planeerimisel kaitsealal (sh ehitustegevus, metsa majandamine, rahvaürituste korraldamine) tuleb saada kooskõlastus Keskkonnaametilt.

Ametnikud ja nende vastuvõtuajad/kontaktid Keskkonnaameti Võru kontoris, Karja tn 17a, Võru
Ametikoht Valdkond Vastuvõtuaeg Kontakt
Metsahoiu spetsialist Kaitsealused metsad Haanja looduspargis, metsateatised Neljapäeviti kl 09.00-12.00 13.00-16.00 Margit Avikson, tel 5686 7232, margit.avikson@keskkonnaamet.ee
Looduskasutuse spetsialist Rahvaürituste, projekteerimistingimuste, ehituslubade jm kaitseala valitseja kooskõlastused Eelneval kokkuleppel Annika Tuum, tel 5697 9133, annika.tuum@keskkonnaamet.ee

Teiste Haanja looduspargiga seotud Keskkonnaameti töötajate kontaktid

Ametikoht valdkond Ees- ja perekonnanimi Kontakt
Maahoolduse spetsialist Poolooduslike koosluste hooldamise korraldamine Kadri Kuusksalu tel 5340 8012, kadri.kuusksalu@keskkonnaamet.ee
Kaitsekorralduse spetsialist Liigikaitse Tarmo Evestus tel 5308 8511, tarmo.evestus@keskkonnaamet.ee
Kaitse planeerimise spetsialist Kaitse-eeskiri, kaitsekorralduskava Kerttu Elm tel 680 7913, kerttu.elm@keskkonnaamet.ee