Uudised

Jaanuari lõpust veebruari alguseni sai Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse eestvedamisel teoks festival Taliteed Emajõe-Suursoos. Peipsiveere looduskaitseala unustatud ja taasleitud taliteed said mitmeti tähelepanu Kantsis, Ahunapalus ja Varnjas.

15. veebruaril jõustus pliihaavlite kasutamise ja kaasas kandmise keeld märgaladel ja veekogude lähistel. Uued piirangualad on nähtavad Maa-Ameti kaardikihil.

Eesti on rikas märgalade poolest. Meie märgalad on sood, üleujutatavad jõeluhad, jõed ja järved, madal rannikumeri, rannaniidud ja roostikud ja teised looduslikud alaliselt või ajutiselt märjad alad.