Nüüdsest on keelatud pliihaavlite kaasas kandmine ja kasutamine märgaladel ja veekogude lähistel

Autor:

Margit Turb
Märksõnad

15. veebruaril jõustus pliihaavlite kasutamise ja kaasas kandmise keeld märgaladel ja veekogude lähistel. Uued piirangualad on nähtavad Maa-Ameti kaardikihil.

Plii on mürgine nii metsloomadele kui ka inimesele. Veelinnujahil on pliimoon olnud keelatud juba 10 aastat. Uus piirang keelab pliihaavlite kasutamise ja kaasas kandmise märgaladel ja veekogude lähistel ka siis, kui jahitakse metsalinde või väikeulukeid. 

Pikemas plaanis on eesmärk täielikult lõpetada mürgise moona kasutamine. Praegu oleme jõudnud järgmisse üleminekuaja etappi. Jahimehed saavad muutusega kohaneda järk-järgult ning moona ja vajadusel ka relvad tasapisi välja vahetada. 

Et lihtsustada piirangutest kinnipidamist, loodi Keskkonnaameti ja Maa-ameti koostöös spetsiaalne kaardikiht, millele on kantud nii märgalad kui veekogude puhvertsoonid. Kaardikiht asub Maa-Ameti lehel: X-GIS 2.0 [jahikaart] (maaamet.ee)

Keskkonnaameti ja Maa-ameti koostöös valminud jahinduse kaardirakenduses kuvatakse lisaks pliihaavlite kasutamise keelualadele teisigi jahipidamise piirangutest kinnipidamiseks vajalikke kaardikihte. Kaardirakendusest leiab nii jahipiirkondade piirid, hundi ohjamise alad, pliihaavlite kasutamise keelualad ning looduskaitsealadel kehtivad liikumispiirangud ning liikumiskeelualad.

Eesti kaart, millele on sinisega märgitud pliimoona kaasas kandmise ja kasutamise keelualad
Kuvatõmmis kaardirakendusest. Allikas: Maa-Amet