Uudised

Keskkonnaamet koostas kaitstavatele looduse üksikobjektidele uue kaitse-eeskirja selleks, et Eesti loodusväärtused säiliksid. Keskkonnaamet ootab ettepanekuid kaitse-eeskirja eelnõule kuni 5. detsembrini.

Algatatud on Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala kaitsekorra muutmine. Keskkonnaamet ootab huvigruppidelt kaitse-eeskirja eelnõule ettepanekuid selle aasta 6. novembrini. Avalik arutelu toimub 24. novembril Nõmme linnaosa valitsuse saalis.

Keskkonnaministeerium andis Keskkonnaametile ülesande analüüsida Hiiumaa rahvuspargi loomise ideed. See ei tähenda veel, et kaitseala loomine oleks otsustatud ja kõik raied  automaatselt 28 kuuks peatatud. Keskkonnaamet vaatab üle alates 8.

Ehitussurve, iseäranis looduskaunitesse kohtadesse, üha kasvab. Viimasel kahel aastal on ehitustaotluste arv aastas suurenenud juba ligi veerandi võrra.

Selle aasta looduskaitsekuu juhtmõte „Püsiv ja muutuv Eesti looduses“ kutsub pöörama tähelepanu sellele, kuidas ja miks loodus meie ümber muutub ning milline roll on muutustes inimesel.

Koostöös Maa-ametiga on valminud kaardirakendus teadaolevatest pärandniitudest kaitstavatel aladel. Selle kaudu saavad maaomanikud ja pärandniitude majandajad uurida, milliseid niite saab liigirikkuse toetamiseks taastama või hooldama asuda.

Keskkonnaamet tellis üleeuroopalise kaitsealade võrgustiku metsamaadele Eestis loodusdirektiivi elupaikade inventuurid. Selle käigus kontrollivad eksperdid metsaelupaikade ja loodusväärtuste esinemist ligi 27 000 hektaril.

Kõige tundlikum aeg linnuelus on kevadine pesitsus, kui luuakse alus järgmistele põlvkondadele. Alates 15. aprillist kontrollib Keskkonnaamet pesitsusrahust kinnipidamist.

1935. aastal võeti vastu Eesti esimene looduskaitseseadus. Enne seda olid kaitsealad ajutised ja õiguslikult erinevalt reguleeritud. Looduskaitseseadus andis muu hulgas juriidilise aluse looduskaitseregistrile, mis alustas tööd 11. novembril 1936.