• Vormsi loodusest ja selle uuritusest on ilmunud ülevaade 2001. aastal sarja „Estonia Maritima” 5. numbris „Vormsi ja Haapsalu Tagalahe loodus”.
  • Projekti NATURESHIP käigus tehti muuhulgas Prästvike järve ökoloogiline uuring „Coastal lagoons in Estonia and in the Central Baltic Sea region".
  • Projekti „LIFE Springday – Conservation and restoration of petrifying spring habitats“ projektialaks Vormsil oli Prästviigi piiranguvööndis asuvad Prästvike järv ja allikad. 2014. aastal tehti Prästvike nõrglubjaallikate ja nende lähiümbruse sammalde ja soontaimede inventuur ning inventeeriti Prästvike nõrglubjaallikate suurselgrootud.