Infomaterjalid

Kõnnumaa maastikukaitseala infovoldik A3 (2015)
https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/public/A3_Konnumaa_mka.pdf

Üle soosaarte, läbi laukaraba, mägedele (Loosalu-Paluküla õpperada). Tiit Petersoo.1998. Eesti Loodus, nr 8, lk 376-378.
http://vana.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/9808/loosalu.html

Kõnnumaa maastikukaitseala. Uudo Timm.2002. Eesti Loodus, nr 12, lk 24-26.
http://www.eestiloodus.ee/artikkel231_220.html

Raplamaa loodusväärtused. Uudo Timm.2013. Eesti Loodus, nr 5, lk 42-47.
http://www.eestiloodus.ee/arhiiv/Eesti_Loodus05_2013.pdf

Raplamaa turvalisuse nõukogu seisukoht Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskirjade eelnõu kohta. Raplamaa Sõnumid, 4. juuli 2018, arvamuslugu.
https://sõnumid.ee/2018/07/raplamaa-turvalisuse-noukogu-seisukoht-konnumaa-maastikukaitseala-kaitse-eeskirjade-eelnou-kohta/