Infomaterjalid

Kõnnumaa maastikukaitseala infovoldik A3 (2015): PDF (22 Mb)

Raplamaa loodusväärtused. Uudo Timm.2013. Eesti Loodus, nr 5, lk 42-47.
http://www.eestiloodus.ee/arhiiv/Eesti_Loodus05_2013.pdf

Kõnnumaa maastikukaitseala. Uudo Timm.2002. Eesti Loodus, nr 12, lk 24-26.
http://www.eestiloodus.ee/artikkel231_220.html

Raplamaa turvalisuse nõukogu seisukoht Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskirjade eelnõu kohta. Raplamaa Sõnumid, 4. juuli 2018, arvamuslugu.
https://sõnumid.ee/2018/07/raplamaa-turvalisuse-noukogu-seisukoht-konnumaa-maastikukaitseala-kaitse-eeskirjade-eelnou-kohta/

Kõnnumaa maastikukaitseala Paluküla Hiiemäe majanduslik väärtus, magistritöö 2016 Kaisa Aadna, TalTech Tartu Kolledž

Kõnnumaa loodusest ja elust räägib Tarsi talu peremees Illar Olesk, ÖKOSKOOP. Rasvatihased ja Kõnnumaa, 26. september 2016

Üle soosaarte, läbi laukaraba, mägedele (Loosalu-Paluküla õpperada). Tiit Petersoo.1998. Eesti Loodus, nr 8, lk 376-378.
http://vana.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/9808/loosalu.html