Kõnnumaa Landscape Protection Area pamphlet A3 (2015): https://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/public/A3_Konnumaa_mka.pdf

Üle soosaarte, läbi laukaraba, mägedele (Loosalu-Paluküla õpperada) (Over bog islands, through bogs with bog pools, up to mountains (Loosalu-Paluküla study trail)). Tiit Petersoo. 1998. Eesti Loodus, No. 8, pages 376–378.           http://vana.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/EL/vanaweb/9808/loosalu.html

Kõnnumaa maastikukaitseala (Kõnnumaa Landscape Protection Area). Uudo Timm. 2002. Eesti Loodus, No. 12, pages 24–26. http://www.eestiloodus.ee/artikkel231_220.html

Raplamaa loodusväärtused (Natural values of Rapla County). Uudo Timm. 2013. Eesti Loodus, No. 5, pages 42–47. http://www.eestiloodus.ee/arhiiv/Eesti_Loodus05_2013.pdf

Important websites