Kaitsekord

Kõnnumaa maastikukaitsealal kaitstakse Keava, Loosalu ja Palasi rabade, Keava-Esku ja Paluküla-Sillaotsa servamoodustiste ning nendega piirnevate alade koosluste, maastiku ja elustiku mitmekesisust ning kaitsealuseid liike. Kaitseala jaguneb neljaks rangema kaitsekorraga sihtkaitsevööndiks (Keava, Palasi, Loosalu,  ja Suursaare), kus inimene sekkub looduse arengusse vähem, sest majandustegevus on keelatud. Majandustegevus on lubatud nõrgema kaitsekorraga Kõnnumaa nimelises piiranguvööndis. Piirangud inimtegevusele tulenevad looduskaitseseadusest ja Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskirjast, mis kinnitati 25. aprillil 2019 Vabariigi Valituse määrusega nr 41. (avaldatud Riigi Teataja I osas 30.04.2019 ning jõustub 10. mail 2019).